FLANDERS' FOOD RADAR

Results 161 - 170 of 200
 • In het kader van continue kwaliteitsverbeteringen, wordt de rol van zuurstof op het oxidatief bederf van levensmiddelen onderzocht. In een TNO-rapport, werden drie mogelijkheden onderzocht om het oxidatief bederf van groenten en fruit te onderdrukken: antioxidanten, glucose oxidase met catalase en een gecontroleerde atmosfeer.
  26/09/2007
 • Cryovac stelt een dubbele verpakkingsfilm voor waardoor vlees in contact komt met de nodige zuurstof zodat het niet verkleurt.
  26/09/2007
 • Vooraleer een levensmiddel te verpakken, dient er eerst geweten te zijn wat de gewenste houdbaarheid is en, hierop aansluitend, welke de voorwaarden zijn waaraan een verpakkingsysteem dient te voldoen om het beoogde resultaat te bekomen. Voor vloeibare levensmiddelen is het sluitsysteem dikwijls een klein, maar zeer belangrijk onderdeel. Dit wordt door het artikel “Caps and Closures” in het tijdschrift Soft Drinks International van mei 2007 op interessante wijze beschreven. Hieronder volgt een korte bewerkte samenvatting in het Nederlands.
  29/08/2007
 • In het doctoraatsonderzoek van Lindsey Haak (UGent) werd de impact van enerzijds het dieet van varkens en anderzijds de vleesbereiding op de vetzuursamenstelling en de oxidatieve stabiliteit van varkensvlees onderzocht.
  25/07/2007
 • Tijdens haar doctoraatsonderzoek evalueerde Sofie Depraetere (KULeuven) het potentieel van gistpreoxygenatie voor toepassing in de brouwerij sector. Met deze techniek wordt niet het wort belucht, zoals bij een klassieke fermentatie, maar de gistcellen zelf.
  25/07/2007
 • Een nieuw natuurlijk ingrediënt zou de houdbaarheid van chocolade en chocoladeproducten verlengen met 30%.
  25/07/2007
 • Chemische oxidatie van lipiden vormt de voornaamste oorzaak van chemisch bederf bij vetrijke levensmiddelen. Hydroperoxiden zijn, als voornaamste initiële producten van deze reacties, geschikte indicatoren om deze oxidatie te kwantificeren. Hiervoor wordt traditioneel gebruik gemaakt van jodometrische methoden. In een recente studie werden kits getest die hydroperoxide bepalingen echter op een snelle en simpele manier mogelijk maken en daarenboven accurater en betrouwbaarder blijken te zijn.
  13/06/2007
 • Een voorbehandeling van worteltjes met hoge druk zorgt voor een beter behoud van hun stevigheid na sterilisatie. Dit rapporteerden Leuvense onderzoekers die ook vaststelden dat een gecombineerde druk/temperatuur behandeling bij broccoli resulteert in een toename aan anticarcinogene stoffen.
  15/05/2007
 • Van chocolaatjes tot cakes, van soft-drinks tot champagne ; luchtbellen komen voor in een hele reeks levensmiddelen. Ze hebben geen nutritionele waarde, maar beïnvloeden textuur en mondgevoel. Als voorbeelden kan hier gedacht worden aan het lichte mondgevoel van slagroom, de sponzigheid van een cake of het bruisende van champagne. Recent doen ook heel wat nieuwe geaereerde producten hun intrede ; deze producten worden ook vaak als ‘light’ (caloriereductie) ervaren, waardoor hun imago positief beïnvloed wordt. Toch is er weinig bekend over de relatie tussen de structuur van geäereerde producten en de reactie van consumenten met betrekking tot mondgevoel en eet-gewaarwordingen.
  02/05/2007
 • Om levensmiddelen beter te conserveren, werd een nieuw procédé van zuurstofabsorptie in verpakkingen ontwikkeld. Het procédé is gebaseerd op de katalytische combinatie van het aanwezige zuurstofgas met waterstof.
  02/05/2007