FLANDERS' FOOD RADAR

Results 81 - 90 of 282
 • De structuur van voeding vormt een essentieel onderdeel van voedingskwaliteit, aangezien de structuur de ruimtelijke verdeling van de verschillende voedingselementen weergeeft. Technologieën die inzicht verschaffen in de opbouw van een voedingsproduct kunnen bijgevolg heel wat nuttige informatie opleveren bij product- en procesinnovaties. Bij deze een aantal specifieke technieken die de structuurkenmerken van voeding in kaart kunnen brengen.
  16/05/2013
 • Screenen op aanwezigheid van vreemde voorwerpen is een essentieel voor kwaliteitscontrole en -garantie van levensmiddelen. Vooral de detectie van organische materialen vormt hier een grote uitdaging aangezien klassieke methoden, bijvoorbeeld gebaseerd op X-stralen, hier te kort schieten. Dark-field X-stralen beeldvorming kan hier soelaas bieden.
  02/05/2013
 • De Vlaamse sapindustrie verkent de mogelijkheden van een nieuwe perstechnologie, de spiraalfilter pers. De technologie werd ontwikkeld door de firma Vaculiq, in Duitsland. Anders dan bij klassieke perstechnieken gebeurt de saponttrekking onder vacuüm waardoor oxidatie wordt vermeden. Bovendien wordt in één beweging ook het sap gefilterd. De Food Pilot stelt een piloottoestel van de spiraalfilter pers ter beschikking aan alle voedingsbedrijven die de technologie willen verkennen.
  18/04/2013
 • Bedrijven die voedingswaren verwerken hebben vaak te maken met aankleven van voedingsresten op hun installaties. Dit kan leiden tot het verstoren van de productie, tot meer onderhoudswerken, tot een verminderde kwaliteit. Ook bij het toevoegen van nieuwe ingrediënten aan voeding kan er soms een verhoogd aankleven worden waargenomen. Innovatieve coatingtechnologie kan echter soelaas bieden.
  18/04/2013
 • Een heersende trend in de voedingssector (en andere sectoren) is gericht op in-line en real-time monitoring van de productieprocessen. Drijvende krachten achter deze trend zijn de vereiste om kwalitatief hoogstaande producten af te leveren en tezelfdertijd het verlies aan waardevolle grondstoffen te vermijden. In-line proces- en kwaliteitscontrole kan hierop een antwoord bieden daar ze een onmiddellijke bijsturing van en terugkoppeling naar het productieproces mogelijk maken. Maar is dit ook mogelijk voor complexe productieprocessen zoals de productie van chocolade? Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen?
  21/03/2013
 • Vanwege hun doordringvermogen worden X-stralen frequent gebruikt voor het detecteren van vreemde voorwerpen, afwijkingen en contaminaties in al dan niet verpakte voedingsproducten. Er zijn echter nog uitdagingen, zoals het detecteren van visgraten bijvoorbeeld. Onderzoek toont dat dit in verse visfilets lukt mits het gebruik van doorgedreven beeldverwerking.
  07/03/2013
 • Een Frans-Duitse studie evalueerde de prijs die de consument wou betalen voor levensmiddelen met nanotechnologie waarbij gefocust werd op twee toepassingen: nano-aanrijking met vitaminen in levensmiddelen en nano-verpakkingen.
  21/02/2013
 • Field Asymmetric Ion Mobility Spectrometry (FAIMS) is een gas detectie technologie die een snelle detectie en kwantificatie van vluchtige organische componenten toelaat. Toepassingsmogelijkheden zijn ondermeer aromabepaling, screening van grondstoffen op contaminanten, kwantificatie van conserveringsmiddelen, leeftijdsbepaling van oliën, residuen van een cleaning-in-place proces etc. De geminiaturiseerde, draagbare spectrometer maakt het mogelijk dat niet-technische operatoren het toestel kunnen bedienen op elke gewenste plaatst in de productiesite en dit door een eenvoudige druk op de knop. FAIMS is een variant van Ion Mobility Spectroscopy (IMS) en beide detectietechnieken opereren via hetzelfde principe.
  21/02/2013
 • Is deze mango rijp? Of zal je thuis ontdekken dat de mango die je kocht helemaal niet sappig of zoet is. En hoe zit het met dit stuk vlees? Zit er teveel water in waardoor je sappige biefstuk na bakken zal veranderd zijn in een droge schoenzool? Het juiste product kopen gaat vaak gepaard met een flinke dosis geluk. Als je het aan de onderzoekers van Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems (IPLMS) in Dresden vraagt, behoort dit binnen afzienbare tijd tot het verleden. In de toekomst zal je alleen nog je smartphone moeten richten op het product dat je wil kopen, de app activeren, het juiste product selecteren uit het menu – bijvoorbeeld “mango”- en het toestel zal onmiddellijk een aanbeveling doen: hoog fructose gehalte dus kopen maar! Deze toepassing is gebaseerd op een nabij infrarood spectrofotometer die de hoeveelheid water, suiker, zetmeel, vet en proteïne in producten meet. Het systeem “kijkt” enkele centimeter onder het productoppervlak, wat betekent dat het ook kan detecteren of bijvoorbeeld het binnenste van een appel al aan het rotten is. Dunne verpakkingen vormen eveneens geen probleem daar het toestel hier gewoon doorheen kan meten.
  21/02/2013
 • Het uitvoeren van chemische analyses op voedingsstalen neemt vaak heel wat tijd in beslag. Een aantal FTIR-spectroscopische technieken kunnen echter in een oogopslag een aantal belangrijke chemische kwaliteitsparameters van voedingsstalen voorspellen. Deze technieken worden geïllustreerd aan de hand van enkele case-studies op bier- en melkstalen.
  24/01/2013