FLANDERS' FOOD RADAR

Results 71 - 80 of 281
 • Het gebruik van radiogolven heeft zijn weg gevonden naar tal van nieuwe toepassingen in de voedingsindustrie: pasteurisatie van eieren in de schaal, desinfectie van oppervlakken en producten en snelle ontdooiing van vlees en vis.
  19/09/2013
 • Een nauwkeurige bepaling van het vochtgehalte vormt een belangrijke analyse in alle stadia van de productie van levensmiddelen gezien de implicaties op het gebied van verwerking, bewaring en kwaliteit van levensmiddelen. Technologieën, gebaseerd op diëlektrische meetsystemen zijn hiervoor uitermate geschikt, gezien hiermee een niet-destructieve on-line monitoring van het vochtgehalte mogelijk wordt.
  19/09/2013
 • Koelvers houdbare sappen die qua smaak dicht in de buurt komen van vers geperste sappen vinden meer en meer hun weg naar de markt. Het Nederlandse TOP bv ontwikkelde een PEF concept voor de conservering van sappen waarbij de producten tijdens behandeling onder de 40°C blijven.
  05/09/2013
 • Terahertz-spectroscopie wordt ondermeer in de ruimtevaart gebruikt voor de detectie van hemellichamen op grote afstand. Recent werden op internationaal gebied heel wat middelen geïnvesteerd in onderzoek naar het gebruik van deze technologie voor het uitvoeren van kwaliteitsanalyses op voeding. Zo gaat in Groot-Brittanië een project van £6,5 miljoen van start over Terahertz detectie en beeldsystemen. Tevens is er een bedrijf opgericht, dat met substantiële financiering van het European Space Agency (ESA), Terahertz-applicaties uitwerkt op het gebied van vreemde voorwerpen detectie in voeding.
  22/08/2013
 • Decontaminatie van oppervlakten in voedingsbedrijven kan via diverse chemische en fysische technieken. Onderzoek toont aan dat ook enzymen ingezet zouden kunnen worden in de strijd tegen pathogenen.
  13/06/2013
 • De combinatie van een verstrengde voedselveiligheidswetgeving en steeds groter wordende productiesnelheden zorgt voor een stijgende vraag naar de volledig automatische, online kwaliteitscontrole van verpakkingen. In het kader van het IWT VIS-traject rond ‘Duurzame en functionele verpakkingen’ wordt er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van zulke online inspectiesystemen.
  13/06/2013
 • Onderzoekers werken aan nieuwe karkaskoelingsconcepten die het mogelijk maken om beter in te spelen op de verschillende biochemische processen die een belangrijke rol spelen in de transformatie van spier tot vlees na de slacht. Ze leveren het perfecte varkensvlees, gecombineerd met minimale koelverliezen en met behoud van microbiële veiligheid.
  10/06/2013
 • En dat mag je vrij letterlijk nemen. Printen we binnenkort onze eigen pizza’s en hamburgers?
  30/05/2013
 • Spectroscopie is een methode om een product aan de hand van een spectrum te analyseren. Klassiek gebeurt dit via een puntmeting. Bij digitale beeldspectroscopie wordt echter elke pixel gemeten, wat krachtigere kwaliteitsanalyses mogelijk maakt. Recente micro-elektronica innovaties maken de beeldverwerking nu zodanig snel dat zijn toepassing als online inspectietechniek niet langer een utopie is.
  30/05/2013
 • De structuur van voeding vormt een essentieel onderdeel van voedingskwaliteit, aangezien de structuur de ruimtelijke verdeling van de verschillende voedingselementen weergeeft. Technologieën die inzicht verschaffen in de opbouw van een voedingsproduct kunnen bijgevolg heel wat nuttige informatie opleveren bij product- en procesinnovaties. Bij deze een aantal specifieke technieken die de structuurkenmerken van voeding in kaart kunnen brengen.
  16/05/2013