FLANDERS' FOOD RADAR

Results 221 - 230 of 282
 • Nieuwe ontwikkelingen op gebied van intelligente verpakkingen zorgen niet enkel voor bederfindicatoren, maar ook voor extra promotionele informatie die af te lezen is met behulp van GSM.
  04/09/2008
 • Sinds 2002 kan VCBT met NIR (nabij-infraroodspectroscopie) de plukdatum van individuele percelen bepalen. Bovendien biedt VCBT dit jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van RijpNsure. RijpNSure is een rijpheidstest voor Conference-peren en eigendom van NSure BV.
  21/08/2008
 • Tijdens behandelings- en verhandelingsprocessen ondervinden groenten en fruit redelijk wat schokken wat zich meestal vertaalt in geblutste vruchten. De schokken kunnen geregistreerd worden met een elektronische vrucht.
  21/08/2008
 • Microencapsulatie is een techniek waarbij gevoelige ingrediënten omhuld worden door een beschermende laag die de inhoud tijdelijk beschermt tegen ongunstige omstandigheden tijdens processing, bewaring of na opname door de mens. Om de vele mogelijkheden van deze innovatieve techniek te demonstreren, stelde Flanders’ FOOD een overzichtelijk synthesedocument op dat u in het artikel kan downloaden.
  24/07/2008
 • De mogelijkheden van nanotechnologie worden meer en meer onderzocht, ook in de verpakkingssector. Naast enkele interessante ontwikkelingen is er ook veel aandacht voor onderzoek en regelgeving rond de veiligheid van deze technologie
  24/07/2008
 • Fysici zijn al langer gewend om eigenschappen van materialen af te leiden door hun invloed op een magnetisch veld te analyseren. Japanse en Hawaiiaanse voedingstechnologen deden nu hetzelfde met een aantal modelvoedingssystemen, fermenterend yoghurt en pudding.
  26/06/2008
 • Het bedrijf Diamant voert momenteel experimenten uit met een op ijzer gebaseerd additief in PET, dat uiteindelijk resulteert in de afbraak van het plastic materiaal tot water, CO2 en biomassa.
  26/06/2008
 • De toepassing van moderne productietechnieken binnen de vleesverwerkende industrie belet niet dat bepaalde procesvariabelen (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid) moeilijk beheerst kunnen worden in de proceskamers. Om aan het probleem van niet-uniforme productkwaliteit en -veiligheid tegemoet te komen, werd recent een onderzoek gestart waarbij een datagebaseerd mechanistisch model zal ontwikkeld worden dat gebruikt kan worden voor optimalisatie van de procescontrole.
  12/06/2008
 • De steeds hogere brandstofprijzen doen reders zoeken naar duurzame visserijtechnieken. Die belasten het milieu niet alleen minder, er wordt ook minder brandstof verbruikt. Het vaartuig moet zo, in tijden van hoge brandstofprijzen, dalende vangsten en quota´s een antwoord bieden op de leefbaarheidsvraag van de Vlaamse visserij. Duurzaam vissen gebeurt momenteel onder meer met bordennetten die minder over de zeebodem slepen waardoor er minder energie verbruikt wordt.
  12/06/2008
 • Begin juni werd het European Chemical Agency (ECHA) te Helsinki volledig operationeel. Dit agentschap zal instaan voor het beheer van de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemicaliën. Verder beoogt het de nodige consistentie in de Europese Unie met betrekking tot de uitvoering van REACH (Registration, Evaluation, and Authorisation of Chemicals).
  12/06/2008