FLANDERS' FOOD RADAR

Results 121 - 130 of 282
 • Een laag op basis van alginaat zou kunnen worden toegepast als een eetbare susceptor in levensmiddelen, daar deze zorgt voor een betere hitteverdeling door het levensmiddel heen tijdens het opwarmen in de microgolfoven.
  10/01/2012
 • De wijze waarop lucht in poreuze voedingsproducten is verdeeld, is bepalend voor hun kwaliteit, stabiliteit, houdbaarheid en smaakbeleving. X-stralentomografie is een technologie die toelaat om dit niet-destructief in beeld te brengen. Dat is handig bij productontwikkeling en procesoptimalisaties. Nieuwe ontwikkelingen openen bovendien de weg om deze technologie in te zetten voor online kwaliteitscreeningen in productieprocessen.
  26/10/2011
 • Visiesystemen vormen meer en meer een onmisbaar element in het garanderen van kwaliteit naar de consument toe, het garanderen dat aan wettelijke normen voldaan wordt of het verhogen van efficiëntie van processen. Zo worden visiesystemen gebruikt om slechte producten van goede te scheiden, bedrukking van barcode of datum te checken of om het classifiëren van hammen te automatiseren.
  29/09/2011
 • De tijden waarin zeer regelmatig nieuwe polymeren op de markt gebracht werden is reeds vele jaren voorbij. De eerste polymeren (nylon, PE, PP, PC,…) waren zo succesvol dat het voor nieuwe polymeren zeer moeilijk is om hier een plaats tussen te verwerven. Toch hebben een aantal ambitieuze bedrijven zich hierdoor niet laten afschrikken.
  29/09/2011
 • Cleanroom technologie biedt de mogelijkheid om ‘airborne’ contaminaties in de voedingsproductie tot een minimum te beperken. Er zijn daarbij verschillende cleanroom ontwerpen mogelijk, waarvan de effectiviteit bepaald wordt aan de hand van het aantal deeltjes van maximale omvang per hoeveelheid lucht. Voor een optimale werking dient aandacht besteed te worden aan de ventilatiesnelheid en de positiebepaling van machines en werkplaatsen.
  29/09/2011
 • Hyperspectrale imaging combineert digitale visietechnologie met spectroscopie en opent via hoge resolutie beeldverwerking nieuwe mogelijkheden voor on-line kwaliteitsmonitoring van grondstoffen, tussenproducten en eindproducten in de voedingsproductie. Immers, naast screening op aan-/afwezigheid van moeilijk detecteerbare kwaliteitsgebreken of vreemde voorwerpen geeft deze visietechniek ook een beeld van de productsamenstelling.
  31/08/2011
 • Vulsystemen voor vloeibare levensmiddelen worden gekozen in functie van de gewenste houdbaarheid, de keuze van de verpakkingseenheid en de verwachte omzet. De consument verwacht een afgewerkt (smaakvol, houdbaar) en gepersonaliseerd (volume-eenheid ,identificatie) product. Dit leidt tot een grote verscheidenheid aan producten en verpakkingen.
  31/08/2011
 • Voor de decontaminatie van verpakkingen via intense lichtflitsen (‘pulsed light’) bestaan er industriële applicaties. Ook voor voedingsproducten heeft deze droge decontaminatie technologie heel wat potentieel.
  17/08/2011
 • Spectroscopie staat vooral bekend als een snelle methode voor het bepalen van de brutosamenstelling van voedingsproducten. Spectroscopische technologieën vinden ook toepassing in de detectie van afwijkende producten en vreemde voorwerpen. Maar tegenwoordig tracht men een stap verder te gaan en bijvoorbeeld ook versheid, houdbaarheid en smaakkarakteristieken af te leiden.
  06/07/2011
 • Uit onderzoek blijkt ondermeer dat nanotechnologie nauwelijks leeft bij consumenten, dat het verzoend kan worden met ‘natuurlijk,’ en dat de bezorgdheid omtrent veiligheid op dit moment niet echt aanwezig is. Dat lijkt een gunstig gesternte. Aan de overheden, bedrijven, wetenschappers en andere actoren om het zo te houden!
  23/06/2011