FLANDERS' FOOD RADAR

Results 101 - 110 of 282
 • Op 23 oktober 2012 wordt een workshop georganiseerd omtrent een innovatieve emulsietechnologie, genaamd M4E, die gebruik maakt van magnetisme voor het bereiden van emulsies en dispersies. De toepassingen in de voedingsindustrie zijn veelbelovend, en in dat opzicht werden reeds een reeks productbereidingen geëvalueerd in de Food Pilot.
  06/09/2012
 • Voor bepaalde voedingsproducten is glans een belangrijke kwaliteitseigenschap. Maar valt hun glans wel op een standaard manier te meten? Er bestaan tal van commerciële glansmeters die typisch ontworpen werden voor glansmetingen van vlakke oppervlakken. Deze kunnen dus toegepast worden op vlakke voedingsproducten. Maar hoe zit dat dan met voedingsproducten die een gebogen of ongelijkmatig oppervlak hebben?
  06/09/2012
 • Op 2 augustus 2012 lezen we op de website van het EFSA dat een eerste groep adviezen werd gegeven over PET-recyclage processen voor materialen die met levensmiddelen in contact zullen komen.
  06/09/2012
 • Investeren in automatisatie biedt unieke mogelijkheden aan de voedingsindustrie om hun concurrentiepositie te verstevigen. Talrijke factoren zorgen er echter voor dat het productieproces van levensmiddelen niet eenvoudig valt te automatiseren. Machinebouwers hebben lang hun tanden stuk gebeten op de verscheidenheid in vormen van levensmiddelen, het fragiele karakter van de producten, de vereisten voor hygiënische ontwerp… Technologische innovaties zoals verbeterde en versnelde visiesystemen, de ontwikkeling van allerhande sensoren, intelligente sturingen en meer performanter software platformen kunnen hier verandering brengen.
  02/08/2012
 • Op 31 augustus 2012 verdedigde Liesbeth Vervoort (KU Leuven Labo Levensmiddelentechnologie) haar doctoraatswerk ‘Novel versus traditional thermal processing technologies for food preservation: a new light on impact comparison’.
  05/07/2012
 • In de zuivelindustrie is het belangrijk om de samenstelling van melk en melkproducten tijdens het productieproces op te volgen. Dit gebeurt veelal steekproefsgewijs, waarbij de stalen in het labo geanalyseerd worden. Continue, online metingen van de melkstromen zou verder kwaliteits- en productieoptimalisatie mogelijk maken. Vis/NIR spectroscopie met meting in reflectie blijkt hier potentieel te bieden.
  05/07/2012
 • De smaak van allerlei voedingsproducten is een cruciale factor in het koopgedrag van de consument. Het efficiënt kunnen inspelen op het aromaprofiel van gefermenteerde voedingsproducten kan een bedrijf een belangrijke voorsprong geven bij het op punt stellen van nieuwe producten. NIZO Food Research ontwikkelde een reeks screeningsmodellen voor fermentatieculturen die daarbij kunnen helpen.
  21/06/2012
 • Nabij-infrarood (NIR) spectroscopie maakt snelle samenstellings- en kwaliteitsbepalingen van voedingsproducten mogelijk. De praktische implementatie ervan vereist evenwel dat men een kalibratievergelijking opstelt en de juistheid ervan valideert. De selectie van de juiste validatiestrategie is hierbij cruciaal.
  20/06/2012
 • Een geminiaturiseerde single-chip sensor maakt de weg vrij voor het opvolgen van ethyleenconcentraties in fruit doorheen de supply chain. Deze ontwikkeling zou kunnen leiden tot een drastische vermindering van verliezen. Imec en Holst centre demonstreren nu een single-chip elektrochemische sensor klein en goedkoop genoeg om te worden gebruikt in individuele fruit containers. Bovendien is de nieuwe sensor met een detectielimiet van 200-300 ppb voldoende gevoelig om de dure en de logge laboratoriumtoestellen te vervangen die momenteel gebruikt worden in fruit distributiecentra.
  07/06/2012
 • Microbiologische analyses staan hoog op de agenda van voedingsbedrijven voor de opvolging van kwaliteit en houdbaarheid, voedselveiligheid en hygiënemonitoring. Deze discipline is dan ook continu in volle ontwikkeling. Metagenomics is een nieuwe technologie die een enorme veelheid aan microbiologische data creëert op relatief korte tijd. Dergelijke analyses kunnen de voedingsindustrie bijstaan in de eeuwige strijd om te beantwoorden aan de groeiende markt voor het leveren van concurrerende producten van een betere kwaliteit.
  24/05/2012