FLANDERS' FOOD RADAR

Results 51 - 60 of 62
 • Is natriumbenzoaat (E211) zo onschuldig als werd aangenomen?
  31/05/2007
 • In zijn doctoraatsonderzoek ontwikkelde Frédéric Mestdagh (UGent) verschillende technieken om het gehalte aan acrylamide in aardappelen en chips te verminderen. De onderzoeker slaagde erin om de vorming van deze potentieel carcinogene component terug te dringen met behoud van de aantrekkelijke producteigenschappen die gevormd worden tijdens de Maillard reactie.
  16/05/2007
 • De richtlijn 2007/19/EU van de commissie op 30 maart 2007 wijzigt de richtlijnen 2002/72/EU betreffende materialen en kunststof voorwerpen en 85/572/EU betreffende simulanten voor migratietesten.
  16/05/2007
 • Een nieuw enzyme zou de vorming van acrylamide in bepaalde toepassingen met 90% kunnen verlagen.
  11/05/2007
 • De import en het gebruik van 3 gemodificeerde koolzaadsoorten werd door de Europese Commissie goedgekeurd. De toelating geldt enkel voor toepassingen in veevoeder, niet voor de eigenlijke teelt of het gebruik in humane voeding.
  19/04/2007
 • Voor de Europese consument zijn voedselkwaliteit en veiligheid van prioritair belang. In het 6de kaderprogramma worden door de EU dan ook verschillende projecten m.b.t. voedselkwaliteit en veiligheid gesubsidieerd. In dit artikel vindt u een overzicht van enkele 6de kader projecten in het domein chemische voedselveiligheid. Tevens wordt een korte omschrijving gegeven van deze projecten en worden er enkele eerste resultaten weergegeven die voorgesteld werden op het congres "Food Quality and Safety Research: First Results from FP6" (december 2006).
  22/02/2007
 • De Europese Commissie publiceerde eind oktober 2003 de ontwerpverordening REACH. Dit staat voor ‘Registration, Evaluation, and Authorisation of CHemicals’. REACH geldt zowel voor reeds bestaande als voor nieuwe chemische stoffen, dus ook voor de chemische stoffen die gebruikt worden in en voor het produceren van verpakkingsmaterialen. Elke onderneming die chemische stoffen importeert, produceert of gebruikt zal zich op een optimale manier moeten voorbereiden.
  22/02/2007
 • De Europese Commissie heeft begin 2007 tussentijdse procedures gepubliceerd met als doel bedrijven (inclusief in de nieuwe lidstaten in Centraal- en Oost-Europa) te helpen aan de Europese wetgeving rond verpakkingen van levensmiddelen te beantwoorden. Verpakkingsmaterialen die namelijk niet behoren tot twee tussentijdse lijsten mogen niet gebruikt worden in Europa voor levensmiddenverpakkingen.
  08/02/2007
 • De CIAA publiceerde recent een vernieuwde versie van de ‘acrylamide toolbox.’ Deze bevat een weerspiegeling van de inzichten in het ontstaan van acrylamide en de mogelijke interventies in verschillende categorieën van levensmiddelen.
  09/11/2006
 • Een recent artikel van K. Grob stelt vragen bij de kwaliteit van verpakkingsmaterialen en bij de controle daarop. Het staat vast dat er chemische verbindingen migreren uit het verpakkingsmateriaal en de verpakte voeding of drank besmetten. Er zit veel te weinig logica in de normen, menen Grob en zijn medewerkers, en de aanpak is onvoldoende wetenschappelijk.
  12/10/2006