FLANDERS' FOOD RADAR

Results 41 - 50 of 63
 • Het gesprek tussen levensmiddelenindustrie en (de keten van) leveranciers van verpakkingsmaterialen verloopt niet altijd gemakkelijk. Levensmiddelenbedrijven dienen in hun eigen autocontrolesysteem aan te tonen dat de gebruikte verpakkingsmaterialen geen gevaar opleveren voor voedselveiligheid (bijvoorbeeld chemische migratie en microbiologische besmetting).
  19/02/2009
 • De groeiende bezorgdheid omtrent de aanwezigheid van bisfenol A (BPA) in polycarbonaatverpakkingen leidt tot een moeilijke zoektocht naar materialen met gelijkaardige eigenschappen.
  05/02/2009
 • Er werden drie kritische punten geïdentificeerd om de evolutie van mycotoxines, nitrosamines en biogene amines onder controle te houden bij de productie van bier. Deze kritische punten vullen de HACCP-methode aan die voor de brouwerijsector werd ontwikkeld.
  11/12/2008
 • Onder 'voedselveiligheid' wordt verstaan: "de garantie dat voedsel geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de eindverbruiker wanneer het wordt bereid en gegeten, rekening houdend met het doel en de manier van de consumptie ervan." Maar over welke gevaren gaat het juist? Een overzicht.
  04/09/2008
 • In het doctoraatsonderzoek van Maaike Bilau (Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, UGent) werd een inschatting gemaakt van de blootstelling van de Vlaamse bevolking aan dioxineachtige stoffen en benzoëzuren.
  24/07/2008
 • Door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) werden 134 frisdranken die te vinden zijn op de Belgische markt geselecteerd en geanalyseerd op het gehalte aan benzeen.
  12/06/2008
 • De discussie over het verband tussen voedingsadditieven en ADD/ADHD wordt al geruime tijd gevoerd. Met het verschijnen van de laatste studie, laait de discussie weer op. Een beknopt overzicht.
  29/05/2008
 • Onderzoekers van RIKILT (Wageningen UR) bestudeerden meldingen in de Europese RASFF-databank en brachten mogelijke opkomende gevaren voor de voedselveiligheid in kaart.
  17/04/2008
 • Niet alleen acrylamide maar ook 50 andere componenten die gevormd worden tijdens het verhitten van voeding zijn mogelijks oorzaak van kanker.
  06/12/2007
 • Het gebruik van een aantal standaard voedingsadditieven kan de vorming van acrylamide in chips en frietjes drastisch verlagen. Flanders' FOOD lanceert hierrond ook een project.
  11/10/2007