FLANDERS' FOOD RADAR

Results 31 - 40 of 62
 • Onder normale productieomstandigheden worden in verhitte verkleinde vleesproducten geen significante hoeveelheden aan N-nitrosamines gevormd.
  08/04/2010
 • De laatste jaren worden de kwaliteitsvereisten naar leveranciers van verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen altijd maar scherper gesteld. Ondertussen worden door Europa de milieuvereisten zoals %hergebruik en %recyclage verder omhoog gedreven. Waar stopt het? Of is het beter te voorkomen? Wat zal de verpakkingsproducent nog kunnen produceren?
  08/04/2010
 • Onderzoek heeft aangetoond dat coatings van blikken, op basis van bisphenol A (BPA) kunnen vervangen worden door alternatieven op basis van isosorbide.
  25/03/2010
 • “Food contact materials” zijn alle materialen en artikelen waarvan de bedoeling is dat ze in contact komen met levensmiddelen. Dit gaat van huishoudelijke apparatuur (zoals koffiezet) over transportmaterialen (verpakking) naar materialen voor industriële processing (mengsystemen, hittebehandeling, vulsystemen).
  11/03/2010
 • In het bakproces van brood en koekjes kan acrylamide gevormd worden. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van de temperaturen die plaatselijk, aan het oppervlak, bereikt worden en daarbij blijken de dimensies van het brood of de koekjes in kwestie een grote rol in te spelen. Acrylamide reducerende maatregelen laten dan ook de duidelijkste effecten zien in dunne broden en koekjes.
  25/02/2010
 • Hoewel epidemiologisch nog niet is aangetoond dat acrylamide inname via voeding schadelijke effecten kan hebben op de volksgezondheid, hanteren overheden het voorzorgsprincipe. Zo komt acrylamide mogelijks op de Europese lijst van ‘Substances of Very High Concern’ terecht.
  28/01/2010
 • EU-Verordening 1935 / 2004 (traceerbaarheid, etikettering, verklaring van overeenstemming brengt wegens zijn opzet voor het eerst leveranciers van verpakkingsmaterialen in beeld. De reeds langer bestaande migratiewetgevingen voor plastics (richtlijn 82/711 voor migratietesten; richtlijn 85/572 voor de bijbehorende simulanten) komen nu ook meer in de belangstelling omdat dit een belangrijk item wordt bij de onderhandelingen tussen levensmiddelenbedrijven en producenten van verpakkingsmaterialen.
  26/11/2009
 • Om de kwaliteit van het voedsel te controleren is er nood aan een economisch verantwoorde aanpak. MIP’s of Molecularly Imprinted Polymers zijn hierbij een veelbelovende opzuiveringsstap bij het opsporen van contaminanten in voedingsmiddelen.
  15/10/2009
 • Acrylamide, een potentieel kankerverwekkende stof en veel voorkomend in hittebehandelde voedingsstoffen, werd door Kristel De Vleeschouwer onder de loep genomen.
  05/03/2009
 • Het gesprek tussen levensmiddelenindustrie en (de keten van) leveranciers van verpakkingsmaterialen verloopt niet altijd gemakkelijk. Levensmiddelenbedrijven dienen in hun eigen autocontrolesysteem aan te tonen dat de gebruikte verpakkingsmaterialen geen gevaar opleveren voor voedselveiligheid (bijvoorbeeld chemische migratie en microbiologische besmetting).
  19/02/2009