FLANDERS' FOOD RADAR

Results 61 - 70 of 161
 • Zwitsers onderzoek toont aan dat ook gerookte pekelwaren, zoals gerookte ham of gedroogd rundvlees, verschillende vitaminen en mineralen bevatten. Als onderdeel van een gevarieerde voeding leveren zij daarmee ook een bijdrage aan ons nutriëntenaanbod.
  10/02/2011
 • Tijdens een hittebehandeling van tomatenproducten kan lycopeen degraderen en isomeriseren. Deze degradatie heeft niet enkel effect op de kwaliteit (kleur) maar ook op de gezondheidsvoordelen van het tomatenproduct. Het is niet enkel de concentratie aan lycopeen dat belangrijk is, maar eveneens de mate waarin lycopeen beschikbaar is voor absorptie in het menselijk lichaam (bio-toegankelijkheid).
  13/01/2011
 • Nutri-RecQuest is een gratis database waarin 20.000 aanbevelingen voor 29 micronutriënten uit 46 landen gebundeld zijn.
  16/12/2010
 • Ijzertekort is de meest voorkomende nutriënt deficiëntie, en zorgt ook in onze Westerse wereld voor heel wat gezondheidsproblemen. Via de voedingsindustrie kan echter al een deel van het probleem verholpen worden.
  02/12/2010
 • Australische artsen gingen na of er een verband bestaat tussen de consumptie van zuivelproducten en het aantal sterfgevallen ten gevolge van hart- en vaatziekten en kanker.
  07/10/2010
 • Recent onderzoek toont aan dat de effecten van onverzadigde vetzuren sterk afhankelijk zijn van het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde genen.
  29/07/2010
 • Brood verrijken met prebiotische vezels is een hele uitdaging. Maar misschien zorgen thermofiele enzymen wel voor een doorbraak: toe te voegen bij de deegbereiding maar pas echt werkend in het bakproces.
  03/06/2010
 • Nieuwe nanogestructureerde Mg en Ca bevattende ijzeroxiden blijken een beter potentieel te hebben in het bestrijden van ijzertekorten via aanrijking van onze voeding dan de gouden standaard, ijzersulfaat.
  20/05/2010
 • Het gebruik van kaas als probiotische drager levert potentiële voordelen op. Men moet wel rekening houden met een aantal technologische problemen die kunnen optreden.
  25/03/2010
 • Onderzoek naar de fysico-chemische eigenschappen van prebiotica blijft vaak onderbelicht. Nochtans zijn deze eigenschappen bepalend voor hun toepasbaarheid in voedingsproducten en dranken. Bovendien kunnen ze ons ook wat leren over hun effectiviteit.
  25/03/2010