FLANDERS' FOOD RADAR

Results 81 - 90 of 105
 • Heel wat natuurlijke bewaarmiddelen hebben een beperkt spectrum of zijn enkel effectief bij hoge dosering. Door verschillende stoffen te combineren kan een effectief bewaarmiddelensysteem worden ‘ontworpen.’ Hier een voorbeeld voor vlees.
  07/03/2008
 • Als wapen in de ‘survival of the fittest’ strijd produceren bepaalde giststammen toxines die het andere, gevoelige giststammen en micro-organismen erg moeilijk kunnen maken. Nu blijkt dit concurrentieel voordeel in bepaalde omstandigheden toch niet op te gaan omdat de toxineproductie erbij wordt lamgelegd.
  07/03/2008
 • Tot op heden wordt de microbiële stabiliteit en veiligheid van levensmiddelen voornamelijk bepaald aan de hand van houdbaarheidsexperimenten en challenge-testen. Complementair aan deze testen kan echter ook gebruik gemaakt worden van modellen ontwikkeld binnen de predictieve microbiologie. Voordelen van deze modellen zijn de lagere prijs, de tijdswinst en de gebruiksvriendelijkheid.
  21/02/2008
 • Eind december verscheen het jaarlijks gezamenlijk EFSA ECDC rapport over infectieziektes die overdraagbaar zijn van dieren op mensen (zoönosen).
  07/02/2008
 • Koudeminnende bacteriën zijn in staat om tijdens de koude opslag van melk, voorafgaande aan de verwerking, hitteresistente enzymen te produceren. Uit onderzoek op het ILVO blijkt dat dit al voorkomt wanneer de melk langer dan 3 dagen wordt bewaard in de hoevetank. Verderop in de keten is dit risico nog groter en dan vooral indien de temperaturen hoger oplopen.
  24/01/2008
 • De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) evalueerde BSE gerelateerde volksgezondheidsrisico’s van bepaalde dierlijke eiwitten in dierenvoeding.
  20/12/2007
 • Natuurlijke bewaarmiddelen winnen meer en meer terrein, in gebruik bij vleesproducten en kant-en-klaar maaltijden, op de jarenlang gebruikte synthetische ingrediënten zoals BHA (butylhydroxyanisole) en BHT (butylhydroxytoluene). Soms komt Moeder Natuur nu eenmaal met een beter product.
  06/12/2007
 • Sla die geteeld wordt op met Salmonella-bacteriën besmette grond kan zelf ook besmet raken. Verontrustend hierbij is dat Salmonella niet alleen op de plant maar ook in de slaplant teruggevonden kan worden. Tot die conclusie kwam Michel Klerks, onderzoeker bij Plant Research International (Wageningen UR, Nederland).
  24/10/2007
 • FDA en USDA hebben aangekondigd dat de Liseteria monocytogenes bacteriofaag Listex P100 goedgekeurd werd als GRAS (Generally Recognised as Safe) voor alle voedingsproducten.
  26/09/2007
 • Bepaalde melkzuurbacteriën bieden mogelijkheden om op een natuurlijke wijze de gevreesde Listeria monocytogenes voedselbacterie te bestrijden.
  26/09/2007