FLANDERS' FOOD RADAR

Results 71 - 80 of 105
 • De Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) en Diphenyl Picryl Hydrazyl (DPPH) methoden zijn geschikt om de zuivelindustrie een idee te geven van de totale antioxidatieve capaciteit. De methodes meten veranderingen vóór er primaire oxidatie optreedt. Ze geven aan wanneer vetoxidatie zal optreden en helpen zo de houdbaarheid van melk in te schatten.
  17/09/2008
 • Wetenschappers hebben een bestaande test verder ontwikkeld om risicomateriaal op BSE rechtstreeks aan de slachtlijn te kunnen opsporen.
  17/09/2008
 • Een recent uitgevoerde Amerikaanse studie (Oregon State University) heeft aangetoond dat anorganische polyfosfaten in vleesproducten antimicrobiële effecten hebben en aldus de groei van Clostridium perfringens kunnen inhiberen.
  03/09/2008
 • Onder 'voedselveiligheid' wordt verstaan: "de garantie dat voedsel geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de eindverbruiker wanneer het wordt bereid en gegeten, rekening houdend met het doel en de manier van de consumptie ervan." Maar over welke gevaren gaat het juist? Een overzicht.
  03/09/2008
 • Hoewel jonge Gouda een pH, wateractiviteit en temperatuur heeft die groei van Listeria monocytogenes toelaat, blijkt uit challenge testen dat de groei van de bacterie in Gouda verwaarloosbaar is.
  20/08/2008
 • Pathogene bacteriën zoals E. coli O157:H7 en Salmonella lijken zich moeiteloos te verplaatsen naar de plantenwereld. Opdat ze ons niet ziek zouden maken, bij oa het eten van verse salades, spitst het onderzoek zicht toe op preventieve maatregelen.
  20/08/2008
 • De initiële resultaten van een Europees 'proof of principle' project tonen aan dat er toekomst zit in het gebruik van bacteriofagen. De reductie van pathogenen bij geïnfecteerde kippen blijkt meer dan succesvol.
  25/06/2008
 • Er zijn verschillen in de virulentie van Listeria monocytogenes. Dit verklaart waarom de aanwezigheid van de bacterie hoog is, maar de ziekte listeriose weinig voorkomt.
  25/06/2008
 • Een innovatief stoominjectie-verhittingssysteem opereert in een compleet nieuw temperatuur-tijd-gebied. Deze nieuwe UHT-technologie bezorgt melk een langere houdbaarheid in combinatie met een hoger versheidskarakter.
  02/04/2008
 • Listeria monocytogenes is een problematische voedselpathogeen die in de meeste grondstoffen kan voorkomen en die zeer tolerant is voor verschillende stress factoren. Totale eliminatie is haast onmogelijk. Daarom is een efficiënte controle in voedingsprocessen een absolute must.
  02/04/2008