FLANDERS' FOOD RADAR

Results 61 - 70 of 105
 • Tijdens het IFTPS (Institute For Thermal Processing Specialists) ’28th Annual Conference and Symposia’ (3-6 maart 2009) werd door Ben Zhang (Frito-Lay Inc.) een overzicht gegeven van nieuwe sterilisatietechnieken (‘Novel Sterilization Technologies - their advantages and hurdles for commercialization’).
  19/03/2009
 • Er zijn reeds commerciële bacteriofagen op de markt die ingezet kunnen worden tegen Listeria monocytogenes. Binnenkort komen er ook bacteriofagen die de E. coli, Salmonella en Campylobacter contaminatie bij rund en kip met 85 tot 95% zou moeten reduceren.
  05/03/2009
 • Het gesprek tussen levensmiddelenindustrie en (de keten van) leveranciers van verpakkingsmaterialen verloopt niet altijd gemakkelijk. Levensmiddelenbedrijven dienen in hun eigen autocontrolesysteem aan te tonen dat de gebruikte verpakkingsmaterialen geen gevaar opleveren voor voedselveiligheid (bijvoorbeeld chemische migratie en microbiologische besmetting).
  19/02/2009
 • In een recente studie worden 2 technieken voor de pasteurisatie van heelei met elkaar vergeleken: 'pulsed electric field' (PEF) gecombineerd met een milde thermische behandeling versus hittebehandeling bij hogere temperatuur.
  05/02/2009
 • Hitte-resistente proteolytische enzymen aanwezig in rauwe melk, een probleem voor de zuivelindustrie.
  08/01/2009
 • EFSA volgde gedurende een jaar de aanwezigheid van Salmonella op in lymfeklieren en op karkassen van slachtvarkens. Hiervoor werden stalen genomen in slachterijen die samen circa 80% van de vleesvarkens in de EU verwerken.
  08/01/2009
 • Bedrijven kunnen verschillende maatregelen treffen om het risico op Clostridium botulinum contaminatie te beperken. Zolang er echter risico's zijn, blijft detecteren aangewezen, in het bijzonder voor vacuüm en MAP verpakte voedingsproducten.
  11/12/2008
 • Er werden drie kritische punten geïdentificeerd om de evolutie van mycotoxines, nitrosamines en biogene amines onder controle te houden bij de productie van bier. Deze kritische punten vullen de HACCP-methode aan die voor de brouwerijsector werd ontwikkeld.
  11/12/2008
 • Onderzoekers constateerden dat bepaalde pigmenthoudende cellen snelle en eenvoudig te detecteren reacties vertonen tegen toxine producerende bacteriën. Opent dit mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuwe klasse voedselveiligheidstesten?
  27/11/2008
 • Dankzij de productie van antimicrobiële componenten, inhibitie en andere effecten, zijn bepaalde bacteriën in staat om voedingsproducten te beschermen tegen pathogene en/of bederf micro-organismen.
  15/10/2008