FLANDERS' FOOD RADAR

Results 41 - 50 of 105
 • Door de toenemende vraag van de consument naar smakelijke en nutritioneel kwaliteitsvolle gemaksvoeding, kunnen milde inactivatietechnieken op groeiende belangstelling rekenen. De houdbaarheid van dergelijke levensmiddelen blijkt nu aanzienlijk verlengd te kunnen worden door aanvullend bepaalde stresserende factoren aan te wenden.
  05/05/2010
 • De ComBase databank bevat duizenden groei- en overlevingscurven van micro-organismen. Deze vormen de basis voor de ‘ComBase Modelling Toolbox’, een set van webgebaseerde applicaties die vrij toegankelijk zijn en die voorspellen hoe micro-organismen op verschillende omgevingen reageren.
  21/04/2010
 • Het gebruik van combinaties van EDTA, lysozym, rozemarijn- en oregano-olie biedt potentieel als ‘bewaarmiddel’ voor vleesproducten.
  25/02/2010
 • De Agrotechnology and Food Sciences Group (WUR) bracht kennis uit uiteenlopende gebieden zoals de voedselketen, economie, geografie en logistiek samen in één systeem dat toekomstige en soms zelfs nog onbekende voedselveiligheidsrisico’s kan voorspellen.
  25/02/2010
 • Salmonella in de varkenssector is uitgegroeid tot één van de belangrijkste aandachtspunten in het kader van de bedrijfsvoering en voedselveiligheid. De reductie in humane salmonellosegevallen kan bepaald worden aan de hand van een risicobeoordelingsmodel. Innovatieve voederadditieven kunnen gebruikt worden voor de reductie van Salmonella-contaminatie in varkensvlees.
  25/02/2010
 • Een laag vochtgehalte en hoge concentraties aan suiker of vet voorkomen of beperkten doorgaans de groei van Salmonella. Net die condities zorgen echter ook voor betere overlevingskansen tijdens bewaring of hittebehandeling.
  28/01/2010
 • Sommige melkzuurbacteriën zijn belangrijke protectieve culturen ondermeer omwille van hun antibacteriële effecten. Deze micro-organismen blijken ook potentieel te hebben om groei van schimmels te beperken en mycotoxine-contaminatie onder controle te houden.
  10/12/2009
 • In 2008 werden 20,9% van de humane salmonellosegevallen in België veroorzaakt door Salmonella enterica serovar Enteritidis. Als voornaamste bron hiervoor worden eieren en eiproducten aangeduid.
  10/12/2009
 • Xerofiele schimmels en osmofiele gisten vormen een reële bedreiging voor tal van zoetwaren met een intermediair vochtgehalte. Toevoeging van alcohol is een effectieve piste voor houdbaarheidsverlenging, maar gebeurt op vandaag nog teveel empirisch. En zijn er wel alternatieven voor alcohol? Een recente VLAZ studie verduidelijkt…
  12/11/2009
 • Verschillende sporenvormende bacteriën kunnen een hittebehandeling overleven en bederf veroorzaken van voedingsproducten in blik.
  12/11/2009