FLANDERS' FOOD RADAR

Results 11 - 20 of 105
 • Campylobacter jejuni is een pathogene bacterie die ondanks zijn stressgevoeligheid de meest gerapporteerde oorzaak is van zoönosen in de Europese Unie. Onderzoek aan de Universiteit van Surrey toont dat deze bacterie kan overleven door biofilms te vormen.
  22/07/2014
 • Opvolgen van de luchtkwaliteit, luchtbehandeling, toepassen van effectieve reiniging en desinfectietechnieken en innovatief gebruik van antifungale culturen zijn enkele mogelijkheden waarmee bedrijven schimmels beter onder controle kunnen krijgen.
  20/05/2014
 • Kort na het eerste klinische gebruik van het antibioticum methicilline werden de eerste methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) stammen beschreven. Landbouwdieren zijn vaak drager van een welbepaalde vorm van MRSA, wat de veiligheid van de desbetreffende vleesproducten mogelijks in twijfel trekt. Een doctoraatsstudie op het ILVO onderzocht het voorkomen van de bacterie bij varkens en haar vleesproducten.
  05/09/2013
 • Een behandeling met UV-licht kan ervoor zorgen dat aardbeien na 9 dagen nog steeds geen sporen van schimmels vertonen.
  27/06/2013
 • Decontaminatie van oppervlakten in voedingsbedrijven kan via diverse chemische en fysische technieken. Onderzoek toont aan dat ook enzymen ingezet zouden kunnen worden in de strijd tegen pathogenen.
  13/06/2013
 • Elk jaar worden ongeveer 200 000 Europeanen ernstig ziek door met Campylobacter besmet voedsel te eten. Het werkelijke aantal getroffen mensen ligt vermoedelijk vele malen hoger. ILVO heeft deze bacterie al een tijd in het vizier. Maar voorlopig blijven allesomvattende beheersingsstrategieën uit, al kon Joris Robyn in zijn doctoraatsonderzoek ‘In vitro and in vivo evaluation of measures to control Campylobacter jejuni in broilers’ wel een aantal nuttige wegwijzers voor de toekomst uitzetten.
  16/05/2013
 • Om de microbiële stabiliteit van bakwaren te vrijwaren, worden vaak sorbaten en propionaten gebruikt als conserveermiddelen. In het doctoraat van Nick Deschuyffeleer (Hogeschool Gent / Universiteit Gent) werd verkend welke mogelijkheden alternatieve componenten/technieken bieden tegen de uitgroei van gisten en schimmels.
  20/12/2012
 • 08/11/2012
 • Om de biotechnologie en de 'life sciences' algemeen blijvend te ondersteunen, en om in te staan voor de conservatie van de biodiversiteit; werden in België verzamelingen van micro-organismen opgericht. Verzamelingen of 'Biological Resource Centres' vormen een essentieel deel van de infrastructuur op dewelke de toekomst van de levenswetenschappen en de biotechnologie steunt. Het zijn professionele centra die de diversiteit aan (micro)biologisch materiaal op een kwaliteitsvolle manier bewaren en beheren en als referentie of voor verdere studie en valorisatie ter beschikking stellen van de academische, medische en industriële gemeenschappen.
  18/10/2012
 • Al na enkele uren gewaarschuwd worden als algemene microbiologische kwaliteit van een voedingsmiddel te wensen overlaat, het kan. Microval valideerde de Greenlight technologie die dit mogelijk maakt…
  19/09/2012