FLANDERS' FOOD RADAR

Results 1 - 10 of 104
 • Dat voedselveiligheid belangrijk is, werd nog maar eens bevestigd na de dodelijke Listeria uitbraak in 2018, waarbij 9 doden in Europa vielen en nog tientallen personen ziek werden na besmetting. Dit soort situaties moet uiteraard vermeden worden. Door de stijgende vraag naar kant-en-klare, clean label voeding moet de voedingsindustrie dus continu inzetten op innovatie inzake bewaarmiddelen en het behandelen van voedingsproducten. Daarbij moet er telkens in een challengestudie getest worden op de effectiviteit om de groei van pathogene micro-organismen te onderdrukken. Een nieuwe, toegankelijke challengetest wordt momenteel druk onderzocht...
  02/10/2019
 • Zelfs na reiniging en desinfectie kunnen er op de proceslijn nog altijd microbiële oppervlaktecontaminaties aanwezig blijven. Als die als biofilm voorkomen dan is een specifieke reinigings- en desinfectieaanpak vereist. Recent onderzoek toont hoe hun aanwezigheid aangetoond kan worden via een gepaste staalname en een gecombineerde microbiële en chemische analyse. Toepassing van de methode bij staalnames in diverse voedingsbedrijven verschafte ook inzicht in de soorten bacteriën die in biofilms voorkomen en hun bederfpotentieel.
  14/11/2018
 • Microbiologische challenge testen vormen een essentieel onderdeel bij nieuwe productontwikkeling. Voor toxine producerende micro-organismen geldt hier het hoogste niveau van bioveiligheid. Deze testen zijn niet vanzelfsprekend en dat kan een belemmering vormen voor een vlotte productontwikkeling. Niet-toxische mutanten bieden echter uitkomst - met dank aan gentechnologie.
  15/03/2017
 • Aan de hand van nieuw ontwikkelde analysemethoden en betrouwbare karakterisatie op weg naar een goede screening van de ‘niet-O157 STEC’ ziekteverwekkende E. coli bacteriën in voeding.
  04/10/2016
 • Stoombehandeling van noten en aangepaste bewaring van appels helpen om respectievelijk schimmelgroei en vorming van schimmeltoxines te voorkomen. Dat bleek althans uit het doctoraal proefschrift van ILVO-UGent onderzoekster Nikki De Clercq, dat in juni werd verdedigd.
  28/06/2016
 • The worst nightmare van een voedingsfabriek. Niemand wil dat mensen ziek worden of zelfs sterven na het eten van besmette producten. Helaas het risico bestaat.
  22/09/2015
 • Listeria monocytogenes heeft eigenschappen die het voor producenten extra lastig maken om de risico’s te beheersen. Risico op uitgroei beoordelen kan aan de hand van voorspellende wiskundige modellen of via challenge testen.
  17/06/2015
 • Leuconostoc gelidum subsp. gascicomitatum is een melkzuurbacterie die snel en onverwacht bederf veroorzaakt in onze koel-bewaarde verpakte levensmiddelen.
  24/03/2015
 • Belgische wetenschappers stelden hun onderzoeksresultaten voor op het jaarlijkse congres over voedingsmicrobiologie in Brussel. Aandacht ging vooral naar de detectie van pathogene micro-organismen zoals Escherichia coli. Een kort overzicht van de nieuwigheden.
  22/09/2014
 • Campylobacter jejuni is een pathogene bacterie die ondanks zijn stressgevoeligheid de meest gerapporteerde oorzaak is van zoönosen in de Europese Unie. Onderzoek aan de Universiteit van Surrey toont dat deze bacterie kan overleven door biofilms te vormen.
  22/07/2014