FLANDERS' FOOD RADAR

Results 81 - 90 of 131
 • Onderzoekers zijn erin geslaagd om op een efficiënte manier cellulose om te zetten in zetmeel. Welke perspectieven biedt dit in het kader van voedselvoorziening en duurzaamheid?
  01/05/2013
 • Hoe vaak de consument ook attent wordt gemaakt op de overmatige vleesconsumptie, hij denkt niet in termen van ‘eiwitbronnen’ wanneer hij zijn avondmaal bereidt. Innovatieve eiwitproducten vinden stilaan hun weg naar de markt, maar hoe krijgen we ze ‘ingebakken’ in onze eetcultuur? Enkele tips…
  18/04/2013
 • Terwijl veel Belgen met veel smaak aan een stukje paardenvlees denken, is de gedachte voor de Britten en Amerikanen blijkbaar walgelijk. En nu cavia’s ingezet worden om honger in Afrika tegen te gaan, vinden sommige dierenvrienden dit barbaars. Waarom zijn er taboes bij het eten van bepaalde diersoorten en zijn ze wel gerechtvaardigd?
  07/03/2013
 • Vandaag lijden 500 miljoen wereldburgers onder het te kort aan voldoende en adequate eiwitten in hun voeding. En de bevolking groeit nog aan. Plantaardige eiwitten vormen een alternatief voor dierlijke eiwitten. Zeker als deze nog eens lokaal, op Europese bodem, zoals koolzaad, gekweekt kunnen worden.
  07/02/2013
 • Wereldwijd is palmolie veruit de meest toegepaste plantaardige olie. In 2009 werd 46,6 mio MT palmolie geproduceerd. Ongeveer 85% werd geproduceerd in Indonesië en Maleisië. België importeert ongeveer 440.000 MT palmolie om te verwerken of om opnieuw te exporteren. De betrokken Belgische industrie wil ertoe bijdragen dat de productie van palmolie op een duurzame wijze gebeurt.
  20/12/2012
 • Op het vlak van energieverbruik is er in de meeste bedrijven nog een gigantisch besparingspotentieel. Vaak kunnen door eenvoudige maatregelen de elektriciteits- en gas/stookoliefactuur al snel met 30% worden teruggedrongen. En dan hebben we het nog niet over de winst die kan gerealiseerd worden door zelf energie te produceren. Op 13 november zet de Flanders’ FOOD Technology Day het thema “Duurzaam beheer van energie en reststromen” in de kijker.
  08/11/2012
 • Organische rest- en afvalstromen hebben een onderschat potentieel. Nevenstromen worden nu onder de loep genomen om er zo mogelijk alle hoogwaardige componenten uit te halen vóór ze verwerkt worden in diervoeder of voor ze omgezet worden in biogas.
  08/11/2012
 • Consumenten raken meer en meer gewonnen voor duurzame producten. Het aanbod van producten met een specifiek keurmerk gerelateerd aan duurzaamheid neemt dan ook gestaag toe. De Nederlandse Monitor Duurzaam Voedsel peilt naar de bestedingen van consumenten aan dergelijke producten en noteerde als algemeen cijfer een stijging van 23,4 procent ten opzichte van vorig jaar. En dit terwijl de totale uitgave aan voedsel slechts met 1,2 procent steeg. Hoe dit zich vertaalt naar specifieke productgroepen, leest u in dit artikel.
  17/10/2012
 • Wat hebben wetenschappers allemaal in petto om onze eiwit-honger te stillen nu de wereldbevolking zo sterk aangroeit? En zal dit dan wel lekker zijn?
  04/10/2012
 • Een internationale coalitie van deskundigen wil een bioplastic ontwikkelen voor de verpakking van fruitsappen waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen die geëxtraheerd worden uit afvalwater dat afkomstig is van de fruitverwerking. PHBottle is een Europees project dat een duurzame verpakking wil ontwikkelen dat zowel kostenbesparend is maar ook de footprint van de fruitverwerking wil reduceren.
  02/08/2012