FLANDERS' FOOD RADAR

Results 21 - 30 of 62
 • Het tellen van bacteriekolonies op agar platen is één van de meest gebruikte procedures in microbiële labo’s voor het monitoren van onder meer voedselkwaliteit en voedselveiligheid. Deze techniek laat toe het besmettingniveau van een levensmiddel door bacteriën, gisten en schimmels te bepalen. Recent onderzoek van Imec o.l.v. Bart Masschelein (Bart.Masschelein@imec.be) bewijst het potentieel van hyperspectrale beeldvorming als automatische kolonieteller én voor identificatie van de aanwezige bacteriën.
  05/04/2012
 • Van 2006 tot en met 2011 was Flanders’ FOOD lid van het opvolgingscomité van 3 federale SSD projecten: NORISK, ALLERRISK en FOODINTER. Deze projecten zijn ondertussen afgelopen en de resultaten en eindrapporten werden vrijgegeven.
  22/03/2012
 • Hyperspectrale camerasystemen gekoppeld aan beeldverwerking maken een online detectie van karkasbesmettingen mogelijk evenals een inschatting van de graad van bevuiling.
  09/02/2012
 • Het bedrijf Lintec uit Vlaams-Brabant ontwikkelde een reinigingsmethode die toelaat om (vloer)oppervlakken sneller, zuiniger én grondiger te reinigen. Het zogenaamde Skylla systeem is gebaseerd op het no-touch principe waarbij er geen contact meer is tussen het vervuilde oppervlak en handen/dweilen.
  08/12/2011
 • De eerste antibacteriële coatings werden ontwikkeld voor de medische sector. Ondertussen zijn er ook toepassingen in bouwmaterialen, textiel en verven. Nu er ook food grade antibacteriële coatings beschikbaar komen, kan deze technologie ook zijn intrede doen in de voedingsindustrie. Hierbij kunnen zowel permanente als tijdelijke coatings praktische ondersteuning bieden bij hygiëneprocedures.
  24/11/2011
 • Bacteriën, gisten en schimmels kunnen op verschillende punten in het productieproces een voedingsproduct contamineren. Noorse onderzoekers ontwikkelden een nieuwe methode om potentiële contaminatiebronnen op te sporen.
  15/09/2011
 • Voor de decontaminatie van verpakkingen via intense lichtflitsen (‘pulsed light’) bestaan er industriële applicaties. Ook voor voedingsproducten heeft deze droge decontaminatie technologie heel wat potentieel.
  18/08/2011
 • Over de jaren heen werden bovenstaande begrippen gecreëerd waarvan de inhoud evolueerde in functie van de noden van de tijd. Een poging om hierin wat meer duidelijkheid te scheppen…
  09/06/2011
 • In productieomgevingen kunnen biofilms een persistente bron zijn van microbiële contaminatie. Gelukkig zijn er via een goede materiaalkeuze en via chemische en/of mechanische reiniging en desinfectie verschillende mogelijkheden om biofilms aan te pakken.
  28/04/2011
 • Uit de jaarlijkse statistieken van het Rapid Alerts system van de EU blijkt dat het overgrote deel (ca. 60%) van de meldingen handelen over allergenen. In de meeste gevallen was de oorzaak van deze Alerts terug te brengen tot niet geëtiketteerde allergenen.
  16/12/2010