FLANDERS' FOOD RADAR

Results 11 - 20 of 62
 • Opvolgen van de luchtkwaliteit, luchtbehandeling, toepassen van effectieve reiniging en desinfectietechnieken en innovatief gebruik van antifungale culturen zijn enkele mogelijkheden waarmee bedrijven schimmels beter onder controle kunnen krijgen.
  20/05/2014
 • In het Flanders’ FOOD project CleanGuideFood werden praktijkrichtlijnen uitgeschreven voor een goede reiniging en ontsmetting. Dit artikel beschrijft de 10 geboden voor een efficiënte en effectieve open plant cleaning.
  27/06/2013
 • “Meer dan 50% van de procesuitrusting in de voedingsindustrie is niet volkomen hygiënisch”, zo verklaarde Wouter Burggraaf, trainer bij de ‘European Hygienic Engineering Design Group’ (EHEDG) op het Hygiene for Food event 26 februari. Gelukkig evolueren de technieken en inzichten en is beterschap op komst.
  21/03/2013
 • In deel I en II van deze reeks kwamen de basisregels van hygiënisch ontwerp aan bod en illustreerden we deze met enkele praktijkvoorbeelden. Daarbij lag de focus vooral op de binnenkant van de installaties en leidingen. Deze komen immers rechtstreeks in contact met uw ingrediënten en producten en moeten dus ook optimaal hygiënisch zijn. Maar ook de buitenkant van een installatie en de omgeving ervan kunnen – rechtstreeks en onrechtstreeks - een hygiënerisico vormen. We sluiten deze reeks met basisinzichten rond hygiënisch ontwerp daarom af met enkele extra aandachtspunten voor externe reiniging- en hygiëneaspecten, zodat u de ideale omstandigheden kunt creëren voor uw product.
  07/02/2013
 • In deel I, werden de basisregels belicht van hygiënisch ontwerp of de mate waarin uw installatie reinigbaar is. Een goede reinigbaarheid is immers cruciaal voor de kwaliteit van uw producten en om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Dit tweede artikel zoomt verder in op een aantal praktische toepassingen van die basisregels. Dit wordt geïllustreerd met enkele voorbeelden voor tanks, leidingwerk en een CIP-installatie.
  24/01/2013
 • Wanneer we spreken over hygiënisch ontwerp, hebben we het in de eerste plaats over de mate waarin uw installatie reinigbaar is, bij voorkeur via CIP, en dit tot in alle hoekjes en kantjes. Dit is cruciaal om de hygiëne en kwaliteit van uw producten te garanderen en om te voldoen aan de steeds strenger wordende wetten en normen. Dit artikel toont aan dat u – of uw leverancier – door het volgen van enkele basisregels al heel ver komt. En dat het niet altijd de dure ingrepen zijn die u de grootste vooruitgang op vlak van hygiëne bezorgen.
  20/12/2012
 • Ionisatie (irradiatie) is een proces waarbij producten en/of contactmaterialen blootgesteld worden aan een gecontroleerde hoeveelheid ioniserende stralingsenergie. Afhankelijk van de energiedosis kan ionisatie ingezet worden voor desinfectie van oppervlakten, pasteurisatie en zelfs voor volledige sterilisatie van producten in verpakking.
  18/10/2012
 • Microbiologische analyses staan hoog op de agenda van voedingsbedrijven voor de opvolging van kwaliteit en houdbaarheid, voedselveiligheid en hygiënemonitoring. Deze discipline is dan ook continu in volle ontwikkeling. Metagenomics is een nieuwe technologie die een enorme veelheid aan microbiologische data creëert op relatief korte tijd. Dergelijke analyses kunnen de voedingsindustrie bijstaan in de eeuwige strijd om te beantwoorden aan de groeiende markt voor het leveren van concurrerende producten van een betere kwaliteit.
  24/05/2012
 • De European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) organiseerde een interessant symposium op 28 en 29 maart 2012 tijdens de Anuga/Foodtec beurs.
  03/05/2012
 • Na een grondige reiniging is desinfectie een belangrijke stap in het doorbreken van de infectieketen van micro-organismen in productie-omgevingen. Maar welke types desinfectantia bestaan er, wat zijn hun voor- en nadelen en waar kunnen ze ingezet worden?
  19/04/2012