FLANDERS' FOOD RADAR

  • Eiwittransitie, ofte: een update doen van de manier waarop eiwitten – dierlijke én niet-dierlijke – geproduceerd en geconsumeerd worden. Dat houdt ook in dat er tal van opportuniteiten voor O&O in de voedingsindustrie in zitten. Wij tekenden ze uit tot een roadmap.
    13/01/2021
  • Bioco is een jonge koffiebranderij die onder andere koffie in capsules produceert, en daarbij zeer veel belang hecht aan het artisanale en het duurzame. Voor de koffie zelf is één ding, maar voor de capsules bleek dat ook niet zo evident. Lees hier hun verhaal!
    13/01/2021