Projecten

WheatData

haalbaarheid van een gedigitaliseerde waardeketen van tarwe tot brood/bakkerijproduct

Industriële bakkerijen, biscuiteriën, maalderijen en producenten van bakkerijgrondstoffen in Vlaanderen werken vandaag samen met tarweverhandelaars, landbouwcoöperatieven en/of tarwetelers uit binnen- en buitenland (hoofdzakelijk uit Frankrijk, Duitsland, UK). Samen vormen zij de waardeketen van tarwekorrel tot brood/bakkerijproduct. De productiviteitsgroei van de tarweverwerkers is gebaseerd op het excelleren in kwaliteit op een operationeel excellente manier. Jaarlijkse fluctuaties in de kwaliteit en de talrijke interacties tussen genotype en omgeving die bepalend zijn voor de kwaliteit van de tarwe maken de uitdagingen voor deze bedrijven des te groter.

Deze bovenvermelde Vlaamse tarweverwerkers hechten daarom veel belang aan kwaliteitscontrole van de grondstoffen. Meer en meer botsen ze op de grenzen van hun mogelijkheden om effecten te wijten aan veranderingen in klimaat en in tarwe-genotypes te verklaren of op te vangen tijdens de productie van brood- en bakkerijproducten. Industriële bakkers ondervinden soms “onverklaarbare” productieproblemen met tarwebloem die zich binnen de veelvuldige specs bevindt. De courante parameters die gebruikt worden om tarwebloem te beschrijven blijken ontoereikend om de impact op de bakkwaliteit altijd te kunnen verklaren. Daarom wordt er nog steeds bij alle verwerkers arbeidsintensieve baktesten uitgevoerd ter controle.

Bedrijven hebben nood aan nieuwe inzichten en willen daarom de uitdaging aangaan om kennis en data van kwaliteitsparameters en invloedsfactoren uit verschillende bronnen doorheen de keten te delen (groeperen) en te analyseren om in de toekomst de bakkwaliteit aan de hand van self-learning algorithms beter te voorspellen.

Het opbouwen en analyseren van bedrijfsoverschrijdende datasets is een nieuw begrip in de agrovoedingsindustrie, zelfs voor de R&D-intensieve doelgroepbedrijven. De doelgroep zijn agrovoedingsbedrijven uit het tarwe-netwerk die (eerste) stappen ondernemen richting Industrie 4.0 en bereid zijn data te delen.

De Vlaamse tarweverwerkers hebben in ieder geval de ambitie om in de toekomst samen te werken met tarweveredelaars om tot kwalitatief betere tarwevariëteiten te komen. Indien we kunnen de meerwaarde van dit project aantonen zit participatie van veredelingsbedrijven er zeker in. Maar ze willen nu allereerst, met dit project, de haalbaarheid achterhalen hoe bestaande kennis en data te delen, hoe data statistisch te analyseren, en hoe beslissingsondersteunende systemen betere voorspellingen zullen maken. Er dient dan ook aandacht besteed te worden dat het delen van data gevoelig is en respectvol moet omgegaan worden met de eigendomsrechten van data.

De concrete doelstelling van het project is betrouwbare en statistische relevante datasets voor brood-, koek- en cakesystemen te ontwerpen. Deze datasets zullen dienen als onderzoeksomgeving voor het analyseren en modelleren van bakkwaliteit. Daarbij zal als proof of concept een model opgemaakt worden voor de bakkwaliteit voor een welgekozen brood-, koek- en cakereceptuur. Het beoogde resultaat is informatie over de potentiële datastromen en –sets en ICT- en IP-concepten te bundelen, waardoor een samenhangend, bedrijfsoverschrijdend, universeel en geïntegreerd datanetwerk kan ontstaan. De economische impact kan verwacht worden indien een gedigitaliseerde waardeketen ontstaat. Door dan uit ruwe gegevens van de ganse waardeketen de juiste kennis, inzicht en voorspelkracht te halen, worden processen efficiënter, bestaande producten verbeterd, nieuwe producten ontwikkeld en klanten beter bediend. Het innovatietraject zal het meest zichtbaar zijn bij doelgroepbedrijven die data en kennis willen delen, analyseren en gebruiken in hun bedrijfsvoering. Deze bedrijven zullen op basis van de projectresultaten verdere stappen, zoals nieuwe samenwerkingen, implementatietrajecten of bijkomende onderzoeksprojecten, ondernemen. Flanders’ FOOD, als integrator, zal de informatie borgen en verspreiden maar ook de verdere stappen bij bedrijven begeleiden en opvolgen.

WheatData is een project uit strategische onderzoeks- en innovatieagenda van de speerpuntcluster agrifood, meer bepaald de roadmap graan tot brood/bakkerijproduct, en fit binnen de strategische doelstellingen, lead in knowlegde en create/cross value chains en ook de Visie 2050 van de Vlaamse regering (transitiedomein Industrie 4.0).

Laat je interesse blijken

Vul dit formulier in, en dan nemen we zo snel mogelijk contact op!

Deelnemen

Voor deelname worden volgende (maximale) bijdragen per jaar vooropgesteld.

  • Kleine bedrijven (< 50 wknrs): 2500 euro per jaar
  • Middelgrote bedrijven (51-250 wknrs): 5000 euro per jaar
  • Grote bedrijven (>250 wknrs): 10.000 euro per jaar