Projecten

TRUEFOOD (Traditional United Europe Food)

Improving quality and fostering innovation of European traditional food production system

Via het project TRUEFOOD wordt het verbeteren van de kwaliteit en het stimuleren van innovatie voor traditionele voedingsproducten beoogt.

Flanders' FOOD stond in voor de verspreiding van de resultaten (kennisontwikkeling, kennisverspreiding, opleidingen, ...) van dit project in Vlaanderen. In het kader van Truefood (EU-project) is er meegewerkt aan een Europees document (Guideline on effective knowledge and technology transfer activities to SMEs in the food sector with particular focus on traditional food manufacturers).

Gedetailleerde info

Deelnemen

Het project is afgesloten. Voor meer informatie over de resultaten kan u contact opnemen met één van de Flanders' FOOD medewerkers.