Projecten

SFF-OPTICAL FIBER

Sensors for Food Validatietraject optische vezel biosensoren

In het kader van het Intelligence For Food project werd de Optische Vezel Biosensor, die ontwikkeld is aan de onderzoeksgroep MeBioS van de K.U.Leuven, geïdentificeerd als een zeer beloftevol innovatief sensorsysteem voor detectie van (verborgen) allergenen, toxines, GMOs en DNA van micro-organismen en virussen. Het doel is om deze alternatieve, goedkope en snelle technologie te optimaliseren en valideren voor verschillende toepassingen in de voedingsindustrie. Dit biosensor systeem van de volgende generatie heeft het potentieel om snellere, kwantitatief accuratere, kostprijsbewuste kwaliteitscontroles toe te laten op de productiesite van voedingsbedrijven zelf.

Werkplan

Het werkplan omvat het bouwen van een demo-FAST (Food Allergen Sensing Technology) prototype, gericht op de specifieke noden van de bedrijven. Aan de hand van een viertal modelcases die relevant zijn voor de voedingsindustrie wordt deze demo-FAST gebruikt voor demonstraties, praktijktesten, verdere kennisopbouw, optimalisatieonderzoek en validatie. De huidige courante technieken zullen hierbij als referentie gebruikt worden. Het project combineert technische evaluaties (gevoeligheid, detectielimiet, stabiliteit en mate van staalvoorbereiding) met kosten-baten analyses en kennisoverdracht over allergeen, toxine, GMO en micro-organismen detectietechnieken voor de levensmiddelenindustrie.

Het stappenplan is er op gericht is om resultaten voldoende concreet en herkenbaar te maken voor de deelnemende bedrijven, waaronder KMO’s: er wordt de deelnemers een algemeen zicht op toepassingsmogelijkheden gegeven aan de hand van demo’s in een labo opstelling, vervolgens wordt een demo-FAST gebouwd waarmee haalbaarheidstesten gebeuren op modelcases die relevant zijn voor de deelnemende bedrijven na aanpassingen en optimalisatie met aandacht voor gebruiksvriendelijkheid en kosten-baten analyse wordt de geoptimaliseerde demo-FAST gevalideerd via demonstratieactiviteiten in een bedrijfsomgeving. De deelnemende bedrijven kunnen beschikken over een prototyope demo-FAST. Verdere ontwikkelingen en mogelijke commercialisatie zullen gebeuren in samenspraak met Leuven Research and Development.

Aanbod voor bedrijven

Haalbaarheidstesten op uw grondstoffen, tussenproducten, eindproducten en/of processen zijn mogelijk, gevolgd door verdere optimalisatie op maat van uw noden. Verwachte resultaten zijn Optische-vezelsensoren die goedkoop ( < 1 euro/analyse), snel (< 10 min/staal) en nauwkeurig (< 1 ppm) zijn. Eveneens worden aangepaste staalvoorbereidings protocols uitgewerkt. De deelnemende bedrijven kunnen beschikken over een prototype demo-FAST.

Uitvoerder

MeBioS-K.U.Leuven

Deelnemen

Het project is afgelopen sinds 30/11/2015, maar het rapport met de resultaten kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de verantwoordelijke projectmanager (Veerle De Graef). De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.