Projecten

SFF-mmG VRIES

Sensors for Food Validatietraject millimetergolf sensoren voor vriestoepassingen

In het kader van het Intelligence For Food project werden de millimetergolf sensoren die ontwikkeld worden aan de onderzoeksgroep ETRO van de Vrije Universiteit Brussel geïdentificeerd als zeer beloftevolle innovatieve sensorsystemen voor optimalisatie van industriële vriesprocessen in de voedingsindustrie. Met deze sensoren kan men contactloos tot in de kern van een voedingsproduct opmetingen verrichten. De sensoren combineren immers het doordringvermogen en de hoge resolutie van millimetergolven. Deze golven hebben een zeer specifieke interactie met water. Bij bevriezing van water worden de mm-golven niet meer geabsorbeerd waardoor deze sensoren zich lenen voor het monitoren van vriesprocessen. Millimetergolfsensoren hebben bovendien geen last van stof, vuil, mist of temperatuurseffecten zodat ze op de productievloer gebruikt kunnen worden. Het doel is om deze sensoren, die in staat zijn om contactloos en in real-time metingen tot in de kern van producten, optimaal te designen, testen en valideren voor de vriesprocessen in de voedingsindustrie.

Werkplan

Het werkplan omvat: theoretische modeling, experimentele studies van de diëlectrische respons, theoretische structuur simulaties, prototype constructies en validaties in labo en bedrijfsomgevingen. Momenteel staat een unieke quasi-optische mm golven netwerk analyser ter beschikking die in het project zal aangewend worden voor demonstraties en experimentele studies die toelaten om te bepalen welke frequentiebanden het meest geschikt zijn voor de verschillende toepassingen. Vervolgens worden prototypes ontworpen die de optimale gevoeligheid en accuraatheid bereiken. Deze zullen ten slotte op praktische industriële droog- en vriestoepassingen uitgetest worden. De gekende destructieve steekproefexperimenten zullen hierbij als referentie gebruikt worden. Na deze validatie wordt advies bij implementatie voorzien. Engineeringsfirma’s die deze meer geïntegreerde versies kunnen bouwen zijn voorhanden.

Het stappenplan is er op gericht is om resultaten voldoende concreet en herkenbaar te maken voor de deelnemende bedrijven, waaronder KMO’s: model voedingssystemen worden geselecteerd in samenspraak met de bedrijven, resultaten van de theoretische berekeningen de modeling en de experimentele studies kunnen daardoor beter gecapteerd worden, hieruit blijkt immers welke gevoeligheden (% vochtigheid, temperatuursresolutie,...) kunnen gehaald worden voor de verschillende “categorieën” van voedingsproducten. Vervolgens worden demo prototypes gebouwd waarmee haalbaarheidsstudies gebeuren, op producten die voorgesteld worden door de bedrijven. Validatie van deze prototypes gebeurt vervolgens in bedrijfsspecifieke omgevingen. Voor integratie in de proceslijnen van voedingsbedijven zijn er reeds contacten met gekende engineering firma’s.

Aanbod voor bedrijven

Haalbaarheidstesten op uw grondstoffen, tussenproducten, eindproducten en/of processen zijn mogelijk, gevolgd door verdere optimalisatie en voorstel van een oplossing op maat van uw noden en een kosten-baten analyse. De gebruikte milimetergolfsensoren leveren hierbij mogelijkheden die met andere contactloze meetsystemen niet haalbaar zijn. In vriestoepassingen zijn dit: het tijdstip bepalen wanneer de producten “totaal” (tot in de kern) zijn ingevroren, nagaan hoeveel onderkoelde vloeistof aanwezig is in het product of bepalen welke temperatuur de ingevroren producten hebben. In droogtoepassingenis dit het tijdstip bepalen wanneer voedingsproducten hun gevraagde droogtegraad of restvochtwaarde hebben bereikt. De gevalideerde prototypes kunnen door gekende engineering firma’s tot meer geïntegreerde versies omgebouwd worden.

Uitvoerders

ETRO-Vrije Universiteit Brussel, INTEC (Universiteit Gent-IBBT) & Imec RFCDM

Deelnemen

Het project is afgelopen sinds 30/11/2015, maar het rapport met de resultaten kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de verantwoordelijke projectmanager (Veerle De Graef). De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.