Projecten

SFF-HYPERSPECTRAL

Sensors for Food Validatietraject Hyperspectrale camera's

In het kader van het Intelligence For Food project werden de spectrale camera systemen die getest en ontwikkeld worden door Imec en de onderzoeksgroep MeBioS van de K.U.Leuven, geïdentificeerd als zeer beloftevolle innovatieve sensorsystemen voor detectie van vreemde voorwerpen, latente kwaliteitsdefecten, mycotoxine producerende schimmels, doorgedreven kwaliteitsinspecties aan productoppervlaktes en het bepalen van productsamenstelling (vochtgehalte, suikergehalte, vetgehalte, eiwitgehalte). Ook op het vlak van hygiënescreening zijn er mogelijkheden daar deze systemen bepaalde onzichtbare zaken ‘zichtbaar’ kunnen maken. Het doel is om de technologie van spectrale camera’s toegankelijk te maken voor de Vlaamse voedingsindustrie door ze te testen, te optimaliseren en te valideren voor on-line kwaliteitsmetingen in de voedingsindustrie. Hyperspectrale camera’s vormen de visiesystemen van de toekomst die uit één beeldopname en zelfs één pixel meer, sneller en gedetailleerdere informatie weten te halen. Zij danken hun kracht uit het combineren van spectroscopie met digitale beeldverwerking. Ze maken hierbij niet enkel gebruik van de 3 brede spectra van het zichtbare licht (zijnde de drie primaire kleuren: rood, groen en blauw) en het brede NIR (Nabij InfraRood) domein, maar delen deze spectra op in verschillende, nauwere banden. Hierbij geldt dat hoe groter het aantal banden, des te groter de spectrale resolutie.

Werkplan

Dit subtraject omvat twee werkplannen, waarvan een eerste zich richt op toepassingsmogelijkheden in het VNIR-golflengtegebied (400-1000 nm) en een tweede zich richt op toepassingsmogelijkheden in het NIR-golflengtegebied (800-2500 nm). Beide werkplannen omvatten een applicatie scouting waarbij het potentieel van spectrale camera’s voor verschillende producten van participerende bedrijven wordt nagegaan, waarna in een volgende fase voor de meest belovende toepassingen een verder evaluatie en proof of concept volgt die uitmondt in het uitwerken van een prototype voor specifieke applicaties en volgens de specifieke wensen (kosten-baten) in de voedingsindustrie. Het project combineert technische evaluaties (,…) met een afweging van de verhouding prijs/meetnauwkeurigheid en kennisoverdracht over snelle kwaliteitsopvolging met spectrale camera’s voor de voedingsindustrie.

Aanbod voor bedrijven

Haalbaarheidstesten op uw grondstoffen, tussenproducten, eindproducten en/of processen zijn mogelijk, gevolgd door verdere optimalisatie en voorstel van een oplossing op maat van uw noden en een kosten-baten analyse. De gebruikte hyperspectrale systemen leveren hierbij flexibiliteit en robuustheid die met huidige oplossingen niet bereikt kunnen worden. Na validatie wordt advies bij implementatie voorzien.

Uitvoerders

  • MeBioS -KuLeuven
  • IMEC

Deelnemen

Het project is afgelopen sinds 30/11/2015, maar het rapport met de resultaten kan wel nog besteld worden. Bij de bestelling van het rapport kan er ook een persoonlijke toelichting worden gegeven door de verantwoordelijke projectmanager (Veerle De Graef). De prijs hiervan is afhankelijk van de deelnameprijs voor een project, en is afhankelijk van de ouderdom van de resultaten en de grootte (aantal werknemers) van het bedrijf. Voor meer info en/of een bestelling, neemt u best contact op met de projectbeheerder.