Projecten

Lopende projecten

BotulinSafe Niet-toxische Clostridium botulinum stammen en hun bijdrage tot product- en procesinnovaties
FIBRAXFUN A knowledge base for exploiting novel wheats rich in arabinoxylan dietary fibre throughout the wheat value chain
Future Flemish Pig Multidisciplinaire innovatie en ketensamenwerking voor varkensvleesproductie en -producten die beantwoorden aan de veranderende wensen van consument
Meat the Challenge Uitdagingen voor de vleesindustrie: effectiviteit van lancering van innovaties
Restaarde Circulair II Onderzoek en kennisverspreiding ter voorbereiding van de mogelijke industriële implementatie van thermische restaardebehandeling met het oog op veilig
Sourdough Begrijpen van de relaties tussen de bloem, de zuurdesem en het brood om zo een verbeterd broodbereidingsproces te implementeren
SpaceBakery Brood bakken op Mars
CIRCOPACK Veilige en performante voedselverpakkingen binnen circulaire economie
ColRobFood Naar een versnelde introductie van collaboratieve robots in de voedingsindustrie
COOVIRH Coronaveiligere Omgevingen voor Onverpakte Voeding In Retail en Horeca
DIGITRACK Versnellen van de digitale maturiteit van Vlaamse voedingsbedrijven
iMeat Innovatieve oplossingen om digitale vleesverwerking te verbeteren
Living lab agrifood 4.0 de implementatie van gekende, maar nog niet ten volle benutte (slimme) technologie faciliteren en versnellen
Operator 4.0 Digitalisatie op de werkvloer - impact en ondersteuningsmogelijkheden voor operatoren in de voedingsindustrie
Proeftuin ind. 4.0: AR/MR support Augmented en mixed reality support voor laboranten, operatoren en onderhoudstechnici
Q-DNA Een proactieve beheersing van de voedselveiligheid in de voedingsindustrie
RepEAT Waterhergebruik in de voedingsindustrie
Roadmap voedingsverpakking van de toekomst Deze Roadmap moet de onderzoeks- en ontwikkelingslijnen uitzetten voor de komende jaren (2018-2030)
S3FOOD - Digitale innovatie in de agro-voedingsindustrie Financiële steun voor KMOs in de agrovoedingssector voor transitie naar Industrie 4.0
Scope Voedingsindustrie Competentieprognose in kaart brengen van een voedingsindustrie in verandering: impact digitalisering
SensInFood Sensorintegratie als sleutel tot voedingsindustrie 4.0
Smart WaterUse Het in kaart brengen en verlagen van de waterrisico’s binnen de sectoren van (zee-) voeding, aquacultuur, textiel en toerisme
Sucr'eau Waterhergebruik en valorisatie nevenstroom bij de tweede blancheerstap in de aardappelverwerkende industrie
Venticoveat Preventie van besmettingen met coronavirus via luchttransmissie in slachthuizen en uitsnijderijen
WIFI 2020 Workplace innovation for the food industry
CropExplore Exploratie van alternatieve grondstoffen voor toepassing in de voedingssector
EffSep Efficiënte scheiding van macrobestanddelen uit biomassa door combinatie van eenheidsoperaties gebaseerd op inzicht in structurele organisatie
Foieture Foie Gras of the Future – Het eerste kweekvlees initiatief in Vlaanderen
Hydrogen to Protein Hydrogen to Protein CPLUS
Plant Protein Pilot Uitbreiding van de Food Pilot met een pilootlijn voor het isolerenen concentreren van hoogwaardig eiwit uit diverse plantaardige grondstoffen
Prometheus Microbieel eiwit voor humane en dierlijke voeding
TexProSoy De impact van verwerkingsstappen op de techno-functionele en nutritionele eigenschappen van soja-proteïnen
EFRO NuHCaS Kitchen Pilot Ontwikkelen van testomgeving die de reële omstandigheden van het verpakken, koelen en regenereren van maaltijden nabootsen
FoodCare Ontwikkelen van methodieken voor het optimaliseren van maaltijden en maaltijdcomponenten op basis van de specifieke voedingsbehoeften van de consument
InFlOOD Een studie naar de impact van media op voedselconsumptie in Vlaanderen
MicroWave Pilot In gebruikname van een inline microgolf waarbij maaltijden (op pilootschaal) bereid en geregenereerd kunnen worden

Meld je idee aan voor een project

Flanders' Food in Nationale en Internationale projecten

Lopende Projecten
Connsensys Connecting smart sensor systems for the food industry
Food from Food Plant based product innovation
Food Heroes To optimise (re)use of material and natural resources in North-West Europe
Nutritional Ingredients Thematic partnership for nutritional ingredients
Smart Sensors 4 Agri-food Thematic partnership to lower the barriers for agri-food companies to access and implement the newest smart electronic systems
Terafood Compacte en goedkope Terahertz sensor voor het monitoren van voedselkwaliteit
GlycoProFit Kost-efficiënte synthese van gezondheidsbevorderende glycobiosen

Afgeronde projecten

Einddatum
Acrylamide Beheersing van de acrylamideproblematiek in de verwerkende aardappelsector 31/12/2009
Chillmeat Koeling van runderkarkassen: optimalisering en alternatieve systemen 31/05/2014
i-FAST innovatieplatform en adviesverlening multidisciplinair forum van voedingsbedrijven en technologieaanbieders 31/01/2020
i-FAST validatietraject MOBISPEC Draagbare (hyper)spectrale analyse voor de werkvloer - van puntspectroscopie tot hyperspectrale camera's 31/01/2020
MICROSENS Relatie tussen kiemgetallen, microbiële metabolietvorming en sensorische kwaliteit van levensmiddelen 31/12/2011

Opvolging van partnerprojecten

Lopende Projecten
Bisceps Biofilm susceptibility sensors for in situ biofilm monitoring
ProFibFun Tailoring food protein functionality by rational design of fibrillar structures
SUSFOOD SUStainable FOOD production and consumption