Projecten

INSIDEFOOD

EU FP7 project 'Integrated sensing and imaging devices for designing, monitoring and controlling microstructure of Foods'

InsideFood (Integrated sensing and imaging devices for designing, monitoring and controlling microstructure of Foods) is een EU FP7 project waarin nieuwe instrumenten en software worden ontwikkeld voor het inspecteren van voedingsmicrostructuur.  Deze zullen worden aangewend om inzichten te verwerven in proces-structuur-eigenschap relaties.   Het project wordt uitgevoerd door 12 partners uit 8 EU landen en Zwitserland.

InsideFood omvat tevens een “stakeholders group” waarvan Flanders’ FOOD via de TIS Intelligence For Food deel van uitmaakt en zal  instaan voor de verspreiding van de resultaten binnen de Vlaamse Voedingsindustrie.

Het project startte in mei 2009 en loopt tot april 2013.  De eerste resultaten van dit project verschenen in een Insidefood newsletter van april 2010. 

Voor meer info kan u terecht op www.insidefood.eu.

Deelnemen