Projecten

FARM2FORK

EU ICT-PSP demonstratieproject ter bevordering van de praktische integratie van RFID en draadloze sensornetwerken in de voedingsketen

FARM2FORK is een EU ICT-PSP demonstratieproject ter bevordering van de praktische integratie van RFID en draadloze sensornetwerken in de voedingsketen. Specifieke aandacht gaat uit naar databeheer en traceerbaarheid. Het doel van het project is om de toegevoegde waarde van deze technologieën aan te tonen en de competitiviteit van KMO’s in de voedingsketen te versterken.

Het project werd uitgevoerd door een pan-europees consortium van 11 partners. Flanders’ FOOD maakte, in het kader van de TIS Intelligence For Food, deel uit van de gebruikersgroep en staat in voor de verspreiding van de resultaten binnen de Vlaamse Voedingsindustrie.

Het project liep van maart 2010 tot maart 2012.

Het project werd ondermeer toegelicht op de in het kader van het Intelligence For Food project georganiseerde Innovatielunch ‘Monitoring van bederfbare goederen bij overslag’ op 4 mei 2010, in samenwerking met het Innovatiecentrum Antwerpen.

Deelnemen

Het project is afgelopen. Voor meer info over de resultaten, gelieve contact op te nemen met Steven Van Campenhout of een van de andere Flanders' FOOD medewerkers.