Projecten

ETP

European Technology Platform Food for Life

Dit platform heeft als doel alle stakeholders van de Voedingsindustrie te verenigen om samen strategische onderzoeksagenda's op te stellen om onderzoek en innovatie binnen Europa in de Voedingsindustrie te stimuleren. Tot de stakeholders behoren bedrijven, overheid, kennisinstellingen, distributie, grondstoffenleveranciers,...

Deelnemen