Activiteiten

Studiedag inzake berengeurproblematiek: stand van zaken en screening van sensorische experten - AFGELAST

Op 12 mei 2020 organiseren de projectpartners van het REDBOAR-project 'Reductie van berengeur in vleesproducten: alternatieve productieprocessen' een studiedag rond berengeurproblematiek. Benieuwd naar de stand van zaken inzake berengeur in varkensvlees en bereide vleeswaren? Onder de deelnemers zullen berengeurgevoelige experten gescreend worden. Door de corona-epidimie is deze studiedag afgelast.

Reeds decennia lang worden mannelijke varkens gecastreerd ter preventie van berengeur. Berengeur is een onaangename geur in vet en vlees van sommige intacte mannelijke varkens die kan leiden tot negatieve consumentenreacties en een algehele depreciatie van varkensvlees. Alhoewel binnen de EU onverdoofde castratie van varkens afgebouwd wordt, is er nog steeds geen verbod.

De castratie van biggen kan tot op heden nog steeds onverdoofd, hoewel er gezocht wordt naar geschikte alternatieven: 1. verdoofde castratie; 2. immunocastratie en 3. de opkweek van intacte beren. Aangezien scenario 1 bijkomende kosten met zich meebrengt en de marktacceptatie van scenario 2 in de meeste EU-landen nog (te) beperkt is, wordt scenario 3 beschouwd als de meest valabele langetermijnoplossing voor de Vlaamse varkenssector. De opkweek van intacte beren biedt de boer de voordelen van een lagere voederconversie en hoger mager vleespercentage zonder bijkomende kosten, maar een verhoogd risico op berengeurhoudend vlees en vet.

Tijdens deze studiedag zal een overzicht gegeven worden van de huidige stand van zaken omtrent berengeurproblematiek en zullen projectresultaten van het REDBOAR-project gepresenteerd worden. Deelnemers zullen via sensorische testen gescreend worden op hun gevoeligheid om berengeur te detecteren.

In samenwerking met

Met steun van 

Regio activiteit: 
België
Organisator: 
Flanders' FOOD

Praktische gegevens

Datum: 
12/05/2020 - 09:30 - 12:00
Locatie: 
omgeving Gent
Land: 
België
Organisator: 
Flanders' FOOD