Activiteiten

Studiedag inzake berengeurproblematiek: stand van zaken en screening van sensorische experten

Op ??? organiseren de projectpartners van het REDBOAR-project 'Reductie van berengeur in vleesproducten: alternatieve productieprocessen' een studiedag rond berengeurproblematiek. Benieuwd naar de stand van zaken inzake berengeur in varkensvlees en bereide vleeswaren? Onder de deelnemers zullen berengeurgevoelige experten gescreend worden.

Reeds decennia lang worden mannelijke varkens gecastreerd ter preventie van berengeur. Berengeur is een onaangename geur in vet en vlees van sommige intacte mannelijke varkens die kan leiden tot negatieve consumentenreacties en een algehele depreciatie van varkensvlees. Alhoewel binnen de EU onverdoofde castratie van varkens afgebouwd wordt, is er nog steeds geen verbod.

De castratie van biggen kan tot op heden nog steeds onverdoofd, hoewel er gezocht wordt naar geschikte alternatieven: 1. verdoofde castratie; 2. immunocastratie en 3. de opkweek van intacte beren. Aangezien scenario 1 bijkomende kosten met zich meebrengt en de marktacceptatie van scenario 2 in de meeste EU-landen nog (te) beperkt is, wordt scenario 3 beschouwd als de meest valabele langetermijnoplossing voor de Vlaamse varkenssector. De opkweek van intacte beren biedt de boer de voordelen van een lagere voederconversie en hoger mager vleespercentage zonder bijkomende kosten, maar een verhoogd risico op berengeurhoudend vlees en vet.

Tijdens deze studiedag zal een overzicht gegeven worden van de huidige stand van zaken omtrent berengeurproblematiek en zullen projectresultaten van het REDBOAR-project gepresenteerd worden. Deelnemers zullen via sensorische testen gescreend worden op hun gevoeligheid om berengeur te detecteren.

Programma

 

Studiedag inzake berengeurproblematiek: stand van zaken en screening van sensorische experten

 

9u00-9u30

Ontvangst met koffie/thee

 

9u30-10u05

Inleiding: stand van zaken berengeurproblematiek

Marijke Aluwé, ILVO

 

10u05-10u45

Snelle detectie van berengeur aan de slachtlijn als alternatief voor de soldeerboutmethode

Lynn Vanhaecke, Universiteit Gent

 

10u45-11u20

Alternatieve productieprocessen met het oog op reductie van berengeur in vleesproducten

Lieselot Hemeryck, Universiteit Gent

 

11u20-11u40

Sensorische evaluatie van vleesproducten

Inge Dirinck, Flanders’ FOOD en SENSTECH

 

11u40-12u30

Sensorische screening van gevoeligheid voor berengeur bij deelnemers


Demonstratie van Rapid Evaporative Ionisation Mass Spectrometry (REIMS) voor de snelle detectie van stinkers aan de slachtlijn

Laboratorium voor Chemische Analyse, Universiteit Gent

 

12u30-13u30

Broodjeslunch

 

Tarief en inschrijven

Lid gebruikersgroep REDBOAR

 

gratis (max. 2 deelnemers per bedrijf)*

Lid Flanders’ FOOD

 

€ 150

Niet-lid Flanders’ FOOD

 

€ 300

* Indien uw bedrijf lid is van de gebruikersgroep van REDBOAR en er meer dan 2 deelnemers van uw bedrijf aanwezig zijn, zal vanaf de 3e deelnemer het ledentarief aangerekend worden.

Alimento zal tussenkomen voor € 70 per dag per persoon voor elk bedrijf waarvan de deelnemers ressorteren onder Paritair Comité 220 (max. 3 personen per bedrijf).

SCHRIJF HIER NU IN!In samenwerking met

Met steun van 

Regio activiteit: 
België
Organisator: 
Flanders' FOOD

Praktische gegevens

Locatie: 
Faculteit Diergeneeskunde, UGent (Auditorium 1, hoogbouw)
Adres: 
Salisburylaan 133
Postcode: 
9820
Stad: 
Merelbeke
Land: 
België
Organisator: 
Flanders' FOOD