Projecten

HappyCliMi

Happy Climate Milk LA-traject

Om tegemoet te komen aan de opgelegde reductiedoestellingen voor enterische emissies wordt in dit LA-traject de toepassing van koolzaadschoot en draf in voederrantsoenen voor melkvee in de praktijk uitgetest, alsook wordt het achterliggende mechanisme onderzocht. Bovendien zullen een hele reeks nieuwe grondstoffen in vitro gescreend worden op hun potentieel om methaanemissies te reduceren bij melkvee.

DWINGENDE KLIMAATDOELSTELLINGEN

De vraag vanuit de melkveehouderij naar methaanreductie is dwingend o.a. door Europese wetgeving en de vertaling ervan in een Vlaams convenant dat enterische emissies wil terugdringen met 19% tegen 2030 (t.o.v. 2005). Het project richt zich in eerste instantie tot de 5606 melkveebedrijven die door de juiste bedrijfsvoering en de nodige aanpassingen in het rantsoen een reductie in methaanemissies kunnen realiseren. In tweede instantie is het project relevant voor de Belgische zuivelindustrie: in 2019 werd 4,6 miljard liter melk verwerkt, waarmee België op de vierde plaats staat van sterkste groeiers in Europa. Aanpassingen in het rantsoen mogen geen impact hebben op deze groei en ook niet op de melkkwaliteit, -productie en productie-efficiëntie.

KOOLZAADSCHROOT EN BIERDRAF ZIJN BELOFTEVOLLE NEVENSTROMEN

Voor het inmengen van koolzaadschroot en bierdraf in het rantsoen werd reeds methaanreductie gemeten in vivo. Testen op melkveebedrijven moeten deze resultaten vertalen naar gerichte instructies en informatie voor melkveehouders om op korte termijn invulling te kunnen geven aan de doelstelling van het Vlaams convenant. In het project worden daarnaast andere nieuwe grondstoffen en nevenstromen, beschikbaar in Vlaanderen in vitro gescreend op hun potentieel op methaanreducerend vermogen bij melkvee. Het gaat over algen, insecten, microbieel eiwit en nevenstromen uit de wijnbouw of preiteelt. Deze grondstoffen zullen in vitro gescreend worden op mogelijks potentieel in een methaanreducerend rantsoen. Flanders’ FOOD, speerpuntcluster agrovoeding, coördineert dit project vanuit de strategie ‘New and shifting resources’. Waar mogelijk zal binnen het netwerk van Flanders’ FOOD de link gemaakt worden met bedrijven die interessante nevenstromen of grondstoffen aanbieden in dit kader.

Flanders' FOOD - Instituut voor landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) - Innovatiesteunpunt - Universiteit Gent

Deelnemen

OPROEP

Heeft dit project uw interesse gewekt? Beschikt u over nevenstromen zoals draf, of andere die nog niet in veevoeder gevaloriseerd worden en waar u potentieel ziet in dit verhaal? Of bent u actief in de teelt of verwerking van algen, insecten en microbieel eiwit? Laat uw interesse blijken via Marie.Demarcke@flandersfood.com