Projecten

Operator 4.0

Digitalisatie op de werkvloer - impact en ondersteuningsmogelijkheden voor operatoren in de voedingsindustrie

Situering 

De fabriek van de toekomst heeft nood aan een wendbare en flexibele organisatie waarbij medewerkers optimaal en kwalitatief worden ingezet en er oog is voor hun welzijn. Hoge loonkosten en kwaliteitseisen zijn typische drivers voor automatisatie. Productvariëteit, flexibiliteit en ‘human-centered’ productie zijn echter kenmerken die tot voor kort niet - of toch zeer moeilijk - verenigbaar waren met automatisatie. De invoering van nieuwe technologie in organisaties staat niet per definitie garant voor succes: de implementatie van die nieuwe technologie kan mislukken (bv. omdat het niet gedragen en omarmd wordt door de betrokken medewerkers), het leidt niet tot de beoogde voordelen (bv. de vooraf gecalculeerde efficiëntiewinsten worden niet behaald), of het veroorzaakt bepaalde niet voorziene neveneffecten (bv. automatisering leidt tot uitholling van jobs met een daling van de werkbaarheid).  

De digitale transformatie gaat hand in hand met een skills revolutie: organisaties transformeren door technologie en de vaardigheden die nodig zijn veranderen snel. Soft skills komen centraal te staan en de combinatie van deze soft skills met digitale knowhow zullen zorgen voor het optimale gebruik van nieuwe technologieën. Om te zorgen dat iedereen mee kan draaiden in deze digitale transformatie, is het dus van het grootste belang om ook aandacht te besteden aan de menselijke factor in dit verhaal. Hierbij spelen twee cruciale vragen: 

  • Wat is de impact van digitalisering op de jobinhoud en welbevinden van operatoren op de werkvloer? Welke stressfactoren spelen een rol en hoe kunnen we deze technologische innovaties inzetten om operatoren te ondersteunen en stress/ spanningen als gevolg van veranderende jobinhouden en verwachtingen (wijzigingen in verwachte/ vereiste competenties) te reduceren/ weg te werken. 
  • Hoe kunnen digitale tools ingezet worden om kortgeschoolde werknemers optimaal te laten functioneren in een steeds complexer wordende productieomgeving om zo een antwoord te bieden op de schaarste aan technologische profielen op de arbeidsmarkt.

 

Algemeen doel

Het algemeen doel van het project is om de bedrijven uit de voedingsindustrie klaar te stomen als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering heeft een grotere impact dan louter een technologische investeringsbeslissing. Zeker in de voedingsindustrie, waar bedrijven nu werken met kort(laag)geschoolden, is het van belang dat deze bedrijven kunnen blijven werken met diezelfde kort(laag)geschoolden zonder dat dit hun welbevinden op het werk verlaagt noch dat het de productiviteit van de bedrijven verlaagt.


concrete doelen

In het project Operator 4.0 worden de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Ontwikkelen van twee demonstratoren voor de voedingsindustrie om de koppeling van digitale innovatie en impact op de mens tastbaar en demonstreerbaar te maken, 
  • Ontwikkeling van methodieken voor de analyse, ondersteuning en evaluatie van arbeidsorganisatorische aspecten bij digitaliseringsacties
  • Publicatie van een handboek ‘operator 4.0 in die voedingsindustrie’ met concrete tips en tricks mbt hoe digitale tools optimaal kunnen ingezet worden ter ondersteuning op de werkvloer aangevuld met testimonials
  • Collectieve kennisverspreiding naar ruime doelgroep en collectief initiëren en begeleiden van vervolgtrajecten bij bedrijven gericht op korte termijn implementaties

 

INTERESSE?

Wil je dit project vanop de eerste rij volgen en het onderzoek mee richting te geven ? 


Je kan toetreden tot de begeleidingscommissie als je lid bent van Flanders' FOOD en/of Workitects en/of Sirris, ten minste gedurende de looptijd van het project. Bedrijven die lid zijn van de begeleidingscommissie, dragen voor een stuk bij aan het waarborgfonds.  Voor meer informatie hieromtrent kan je ons zeker contacteren.

Deelnemen

Indien je interesse hebt om toe te treden tot de begeleidingscommissie of graag meer informatie ontvangt, neem dan contact op met Michèle Kint (E: Michele.kint@flandersfood.com; M: +32 489 54 88 91) of Lars Roba (E: lars.roba@flandersfood.com; M: +32 477 59 44 53)