Projecten

Operator 4.0

Digitalisatie op de werkvloer - impact en ondersteuningsmogelijkheden voor operatoren in de voedingsindustrie

Op de dag van vandaag is digitalisering een sterke opmars bezig in de voedingsindustrie. Dit brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Zo gaat de digitale transformatie hand in hand met een skills revolutie. Er ontstaat een verschuiving in vaardigheden, waarbij de combinatie tussen soft skills en digitale knowhow centraal komt te staan.  

Voor werknemers zorgt deze nieuwe technologieën dan ook voor nieuwe aanpassingen. Zo zal de relatie tussen de verschillende takken in een organisatie wijzigen en komt er bij digitalisatie meer bij kijken dan enkel een bepaalde technologie te implementeren. Daarom is het van groot belang om de menselijke factor in dit verhaal mee te nemen. Hierbij spelen er dan ook twee cruciale vragen: 

  • Wat zal de impact zijn van digitalisering op de jobinhoud en het welbevinden van de operatoren op de werkvloer? Welke stressfactoren spelen een rol en hoe kunnen we deze technologische innovaties inzetten om operatoren te ondersteunen en stress/ spanningen als een gevolg van veranderende jobinhouden en verwachtingen weg te werken. 
  • Hoe kunnen digitale tools ingezet worden om kortgeschoolde werknemers optimaal te laten functioneren in een steeds complexer wordende productieomgeving om zo een antwoord te bieden op de schaarste aan technologische profielen op de arbeidsmarkt. 

Onderzoeksaanpak 


Met het project Operator 4.0 willen we bedrijven inspireren en methodes aanreiken om rekening te houden met de menselijke factor in hun digitalisatietraject. Concreet willen we dit doel bereiken door: 

  • Twee demonstratoren te ontwikkelen voor de voedingsindustrie om de koppeling van digitale innovatie en impact op de mens tastbaar en demonstreerbaar te maken, 
  • Ontwikkeling van methodieken voor de analyse, ondersteuning en evaluatie van arbeidsorganisatorische aspecten bij digitaliseringsacties, 
  • Publicatie van een handboek ‘operator 4.0 in die voedingsindustrie’ met concrete tips en tricks m.b.t. hoe digitale tools optimaal kunnen ingezet worden ter ondersteuning op de werkvloer aangevuld met testimonials, 
  • Collectieve kennisverspreiding naar ruime doelgroep en collectief initiëren en begeleiden van vervolgtrajecten bij bedrijven gericht op korte termijn implementaties.

DOELGROEP EN VERWACHTE RESULTATEN

Het project is gericht naar bedrijven gerelateerd aan de voedingssector, maar kan ook andere sectoren inspireren om de menselijke factor bij digitalisering niet te vergeten. Meer concreet is de doelgroep van dit project: 

  • Voedingsbedrijven 
  • Technologieaanbieders 
  • Organisatieadviseurs 

Met het project Operator 4.0 willen we voedingsbedrijven helpen om een stap naar de fabriek van de toekomst te zetten. Daarom stimuleren we ook de bedrijven om de tips en tricks die tijdens dit project naar voren gebracht zullen worden, toe te passen op hun eigen digitalisatieprojecten. Daarnaast zal de efficiëntie door een goede samenwerking tussen een technologie en de operator stijgen. 

 

uitvoerders

Flanders’ FOOD beheert en coördineert het project.  

De uitvoering is in handen van:

Deelnemen

Als lid van de begeleidscomissie kan je vanop de eerste rij projectresultaten volgen en de nodige feedback voorzien.

Naast het lidmaatschap voorzien we binnen het project allerlei activiteiten waarbij kennis vanuit het project gedeeld wordt met de bredere doelgroep.

Indien je interesse hebt om toe te treden tot de begeleidingscommissie of graag meer informatie ontvangt over activiteiten, neem dan contact op met: