Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

Transformers: leren van Factories of the Future - deel 2: helemaal digitaal?