Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

Eerst proberen, dan investeren - Een Europees netwerk van living labs ten dienste van Vlaamse bedrijven