Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

Heleon group investeert in de automatisering van het magazijn Gillain & Co