Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

Kennismakings- en inspiratiesessie: voedselreststromen verwerken tot nieuwe producten in de sociale economie