Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

MOBISPEC: Spectrale sensoren voor de werkvloer: snelle meting van samenstelling en microstructuur