Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

Workshop 'van Chaos tot Strategie: hoe stippel ik mijn eigen digitaal parcours uit'