Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

Terahertz voor Dummies: Potentieel van Terahertz sensortechnologie in de voedingsindustrie