Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

SENSTECH-Basiscursus 'Good Sensory Practices: sensorische analyse van voedingsmiddelen en -ingrediënten' (deel 1)