Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

CleanSurface: Wat hebben we geleerd?