Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

Fun met membranen, ook in de voedingsindustrie!