Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

Evaluatie van X-ray tomografie voor kwaliteitscontrole en onderzoek van zuivelproducten