Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

Selenium, van bodem tot in uw bord!