Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

Digitalisering, een must voor ieder bedrijf