Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

Om hygiene en voedselveiligheid te kunnen waarborgen, moeten de levensmiddelen producerende bedrijven aan strenge normen voldoen.