Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

Kiemgetal bepaling in uren in plaats van dagen!