Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

De invloed van thermische behandelingen op β-caroteen conversies en biotoegankelijkheid: een casestudie van wortelen