Drupal.behaviors.print = function(context) {$(window).load(function() {window.print();window.close();})};>

Endress+Hauser maakt Plato-meting mogelijk met Promass Q