Platformen

TG Grondstoffen +

Hoe kunnen we grondstoffen met toegevoegde waarde creëren voor consument en/of dier met als doel onze levensmiddelen rijker te maken aan nutriënten?

Onder grondstoffen+, te interpreteren als 'grondstoffen met een plus', worden functionele grondstoffen verstaan. Dat kan gaan over het aanrijken van levensmiddelen met nutriënten die een specifieke functie vervullen in het lichaam (zoals vitaminen en mineralen, probiotica, omega-3-vetzuren en antioxidanten), maar ook over grondstoffen/producten die van nature rijker zijn aan bepaalde nutriënten (vb. algen, superfruits en chocolade).

  • Wat is de rol van de voedingssector, de sportvoedingssector, supplementenindustrie, de farmaceutische sector en de landbouw? Hoe kunnen we samenwerking tussen deze verschillende sectoren stimuleren met het oog op de ontwikkeling van relevante toepassingen?
  • Hoe kunnen we barrières zoals wetgeving rond gezondheidsclaims, technologische beperkingen, kostprijs en beperkte marktmogelijkheden beter in kaart brengen en overwinnen?
  • Op welke nutriënten dienen we onze focus te leggen om in te spelen op consumentenbehoeften?
  • Gericht onderzoek kan bijdragen tot een beter inzicht in de impact van processing, bewaring en logistiek op nutritioneel verrijkte grondstoffen en de gezondheidseffecten voor de consument.
Acties voor de themagroep Grondstoffen+

Binnen dit thema is het voor bedrijven van groot belang om de actieradius van de verschillende sectoren die actief zijn op dit terrein te bepalen. Voor Flanders’ FOOD is het een uitdaging om de barrières die bedrijven er van weerhouden om actief in te zetten op dit domein te doorbreken. Het is dan ook in eerste instantie belangrijk om de kennis omtrent het thema te vergroten bij de bedrijven. Finaal willen de bedrijven ook een beter inzicht krijgen in het gebruik van de gezondheidsclaimswetgeving en de technologische haalbaarheid van het toepassen van nutritioneel rijkere grondstoffen in levensmiddelen.

Essentieel is het verkrijgen van een duidelijk overzicht van dié nutriënten die aantoonbaar bio-actief en/of gezondheidsbevorderend zijn en het bepalen van de doelgroepen waarvoor nutritioneel rijkere voeding van groot belang is. Dit met het oog op het zo goed mogelijk betrekken van de consument in dit verhaal.

Voor de themagroep 'Grondstoffen +' zal een roadmap uitgewerkt worden die de verschillende mogelijkheden en opportuniteiten in kaart zal brengen.

Bepaal mee de projecten en het vervolg van deze acties binnen deze themagroep en registreer u.

Onderstaand vinden jullie de links naar de presentaties van deze themagroep. De introductie en wrap-up van de brainstormsessie zijn voor iedereen beschikbaar, het volledige verslag van de brainstormsessie is enkel beschikbaar voor leden - voor het paswoord stuur je best een mailtje naar Charlotte Boone.

  • Wrap-up Kick-off Brainstorm 23 april 2015 (Vrij beschikbaar)
  • Verslag Kick-off Brainstorm 23 april 2015 (Enkel voor leden)
Welke acties zijn er bij Flanders' FOOD al gebeurd in het kader van Grondstoffen+
Er werden tot nu toe al 3 onderzoeksprojecten opgestart over Grondstoffen+:
  • 'PRESERVALG' - Micro-algen als bron van natuurlijke anti-oxidanten voor toepassingen in de voedingsindustrie
  • 'Omega-oil' - Vergelijking van omega-3 rijke oliën op basis van nutritionele en (fysico)chemische eigenschappen
  • 'Omega-ei' - Aanrijking van eieren met omega-3 vetzuren met behulp van micro-algen

Deelnemen

Om deel te nemen aan deze, of één van de andere themagroepen kan je dit formuliertje invullen.